ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-20: «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» - Τοπικό Πρόγραμμα CLLD\LEADER Νομού Λάρισας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 4947/23-12-2019

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ): 293.900,00 €

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ): 293.900,00 €

ΣΤΟΧΟΙ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σήμερα ο 2ος Παιδικός Σταθμός Ελασσόνας βρίσκεται δίπλα στην πλατεία Βαροσίου και πρόκειται να λειτουργήσει στο ισόγειο κτιρίου, ιδιοκτησίας του Δήμου, το οποίο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Δημοτικής Κοινότητας Ελασσόνας (Ο.Τ. Γ207). Το ισόγειο του κτιρίου θα διαμορφωθεί τηρώντας πιστά τις ποσοτικές αλλά και ποιοτικές προδιαγραφές ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού χώρου με δυναμικότητα φιλοξενίας 50 νηπίων . Θα διαμορφωθούν δύο αίθουσες διδασκαλίας για την ομαλή προσαρμογή των νηπίων στην προσχολική αγωγή καθώς οι υπόλοιποι χώροι που είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού (κουζίνα, αίθουσα ύπνου, τουαλέτες κλπ). Με υψηλές προδιαγραφές θα διαμορφωθεί και ο εξωτερικός χώρος του Παιδικού Σταθμού, ο οποίος θα είναι άρτια εξοπλισμένος και ασφαλής.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (τοιχοποιίες, επιχρίσματα, δάπεδα, ψευδοροφές, κουφώματα καθώς και εξωτερική μόνωση). Θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες υδραυλική και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις .

Στον εξωτερικό χώρο του Παιδικού Σταθμού θα κατασκευασθεί περίφραξη με χαμηλό τοιχείο και μεταλλικά κιγκλιδώματα και θα διαμορφωθεί ο χώρος ώστε να τοποθετηθούν τα απαραίτητα όργανα παιδικής χαράς (κούνια, τραμπάλα, τσουλήθρα).