ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-20: «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» - Τοπικό Πρόγραμμα CLLD\LEADER Νομού Λάρισας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 4949/23-12-2019

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ): 391.600,00 €

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ): 391.600,00 €

ΣΤΟΧΟΙ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα περιγραφή αφορά εργασίες που πρόκειται να γίνουν για την διαμόρφωση δημοτικού κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου και του αύλειου χώρου του, που λειτουργεί ως Δημοτικό Ωδείο σήμερα, προκειμένου να λειτουργήσει ως Aίθουσα Προβολής Τοπικού Πολιτισμού. Το υπ' όψη κτίριο βρίσκεται εντός του πολεοδομικού ιστού της Δ.Κ. Ελασσόνας του Δήμου Ελασσόνας, στο Ο.Τ. Γ209. Το οικόπεδο γειτνιάζει βόρεια και δυτικά με τον Ελασσονίτη ποταμό, ανατολικά ορίζε¬ται από τον επαρχιακό δρόμο Ελασσόνας - Κοζάνης και νότια «βλέπει» στην οδό I. Μαυροδήμου.

Συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες για τη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου, έτσι ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις λει¬τουργίας ως Αίθουσας Προβολής Τοπικού Πολιτισμού καθώς και η διαμόρφωση του αύλειου χώρου, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί αισθητικά το αστικό τοπίο.

Θα δημιουργηθεί ένας κατάλληλος χώρος για την προβολή, προώθηση και ανάπτυξη των τοπικών στοιχείων της περιοχής, της τοπικής παράδοσης και λαογραφίας, των εθίμων καθώς και της ιστορίας της δημιουργίας και προβολής όλων των παραπάνω, καθώς επίσης και της μουσικής και κάθε είδους ποιοτικής πολιτιστικής δημιουργίας, προς ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και του τοπικού πολιτισμού. Θα μπορεί να φιλοξενήσει 80 καθήμενους επισκέπτες στον εσωτερικό χώρο, ενώ διαμορφωμένος θα είναι και ο εξωτερικός χώρος για τους επισκέπτες, οι οποίοι θα απολαμβάνουν συναυλίες, εκθέσεις, διαλέξεις, ταινίες και πλήθος δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

Θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων, επιχρίσματα, δάπεδα, ψευδοροφές , κουφώματα, χρωματισμοί και μονώσεις . Θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες για την υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καθώς και εγκατάσταση κλιματιστικού τύπου inverter .

Θα διαμορφωθεί ο περιβάλλον χώρος με πλακοστρώσεις, χώρο πρασίνου και φυτεύσεις