ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: "ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ"

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-20: «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» - Τοπικό Πρόγραμμα CLLD\LEADER Νομού Λάρισας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 4949/23-12-2019

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ): 50.000,00 €

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ): 50.000,00 €

ΣΤΟΧΟΙ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί η ψηφιακή ταυτότητα του Δήμου Ελασσόνας, η οποία θα αναδεικνύει τον πολιτιστικό και τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής μέσω υψηλής ποιότητας οπτικοακουστικού υλικού το οποίο θα προβάλλεται στο πλανητάριο του Δήμου Ελασσόνας αλλά και στο Internet μέσω διαδραστικής ιστοσελίδας που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

 Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου υψηλής ποιότητας το οποίο θα μπορεί να προβληθεί:

o μέσα από τις υποδομές του πλανηταρίου του Δήμου Ελασσόνας

o διαδικτυακά μέσω ιστοσελίδας που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό

o μέσα από εφαρμογές για smartphone και τρίτα συστήματα όπου θα μπορεί να ενσωματωθεί υλικό που θα παραχθεί

 Κοινό - στόχος:

o Μαθητές και επισκέπτες στο πλανητάριο – πολιτιστικό κέντρο

o Ευρύ κοινό το οποίο αναζητά ψηφιακό υλικό και πληροφορίες για την περιοχή.

• Μορφή υλικού που θα αναπτυχθεί:

o Εικονικές περιηγήσεις 360 μοιρών σε επιλεγμένα σημεία

o Φωτογραφικό και αεροφωτογραφίες από επιλεγμένα σημεία

o Ψηφιακό Video από επιλεγμένα σημεία

o Ηχητική παρουσίαση – ξενάγηση σε επιλεγμένα σημεία