ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-20 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» - «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον. »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 3726 / 09-09-2021

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: 40131194-ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: 40131194-ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ): 290.000,00

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ): 290.000,00

ΣΤΟΧΟΙ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια και στα κτίρια του οικιακού τομέα της Περιφέρειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Δημοτικού Καταστήματος της Τ. Κ. Καλλιθέας του Δήμου Ελασσόνας.

Πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο, Ενεργειακής Κατηγορίας Η, το οποίο αναμένεται να αναβαθμισθεί σε Κατηγορία Α+ με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις :

• Τοποθέτηση θερμομόνωσης κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη.

• Τοποθέτηση συστήματος θερμομόνωσης περιμετρικά του κτιρίου.

• Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα μεταλλικά με διπλό υαλοπίνακα.

• Εγκατάσταση νέου συστήματος κλιματισμού με αντλίες θερμότητας τύπου VRF σε μορφή συστοιχίας και νέες τερματικές μονάδες.

• Εγκατάσταση τοπικών μονάδων μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

• Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων από φωτιστικά τύπου LED.

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό.

• Εισαγωγή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS).