ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Γυμνάσιο – Λύκειο Βερδικούσιας του Δήμου Ελασσόνας»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-20 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» - «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον. »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 3726 / 09-09-2021

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: 40131194-ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: 40131194-ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ): 201.500,00

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ): 201.500,00

ΣΤΟΧΟΙ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια και στα κτίρια του οικιακού τομέα της Περιφέρειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Γυμνασίου - Λυκείου της Τ. Κ. Βερδικούσιας του Δήμου Ελασσόνας.

Πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο, Ενεργειακής Κατηγορίας Ζ, το οποίο αναμένεται να αναβαθμισθεί σε Κατηγορία Β με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις :

1. Θερμομόνωση κελύφους (τοίχοι, πλάκα οροφής 1ου ορόφου υπό στέγη ξύλινη κεραμοσκεπή)

2. Αντικατάσταση κουφωμάτων κτιρίου

3. Αποξήλωση των παλαιών λεβήτων πετρελαίου, του κτιρίου (Γυμνασίου-Λυκείου) και εγκατάσταση νέων χυτοσίδηρων λεβήτων πετρελαίου, χαμηλών θερμοκρασιών, υψηλής ενεργειακής απόδοσης και αυτοματισμό.

4. Αντικατάσταση των κυκλοφορητών, με νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με inverter.

5. Αντικατάσταση του παλαιού συστήματος αντιστάθμισης εξωτερικής θερμοκρασίας με νέο, με τρίοδη ηλεκτροβάνα ανάμιξης, σύγχρονο ελεγκτή λειτουργίας και νέα αισθητήρια θερμοκρασίας.

6. Εγκατάσταση θερμοστατικών βαλβίδων σε κάθε θερμαντικό σώμα, για τοπικό έλεγχο της θερμοκρασίας και αποφυγή του φαινομένου υπερθέρμανσης.

7. Αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων στις αίθουσες και τους λοιπούς χώρους του σχολείου, με νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, κατάλληλου σχεδιασμού για χαμηλή θάμβωση.