ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων λεωφορείων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ελασσόνας»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V: 4721/23-01-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 31838/23-04-2021

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ): 50.489,08 €

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ): ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 50.000,00 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Στα πλαίσια υλοποίησης της πρόσκλησης V, του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση (14) δεκατεσσάρων στεγάστρων στάσεων υπεραστικής συγκοινωνίας, για την εξυπηρέτηση των επιβατών, αποσκοπώντας στην ασφαλή κατά το δυνατόν μετακίνησή τους και στην προστασία τους από τις επικρατούσες κάθε φορά καιρικές συνθήκες.