Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ 09-07-2013 ώρα 18:00

Share

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 9η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2013. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

2. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2013. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

3. Κατ' αρχήν συζήτηση επί της προτεινόμενης τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΕΛ και της οικονομικής πορείας της Επιχείρησης. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΕΛ κ. Νικόλαος Καψάλης.

4. Έγκριση δικαστικού συμβιβασμού για την αποπληρωμή του έργου «Δρόμος Λεύκης». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

5. Αποδοχή και κατανομή της 3ης και 4ης δόσεων ΣΑΤΑ έτους 2013. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

6. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 77.225,63 € στο πλαίσιο του Ν. 3756/2009 για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους της χώρας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

7. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 183.000 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

8. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 53.400 € για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

9. Έγκριση χρηματοδότησης του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2013 της ΚΕΔΕ με το ποσό των 455.600,59 €. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

10. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΚΠΑΠ κ. Κωνσταντίνος Κορακίδης.

11. Εκλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων από τις παρατάξεις μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν αυτή λειτουργεί ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γάτσας.

12. Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ελασσόνας στη συμβολή ανώνυμου πεζοδρόμου με την οδό 25ης Μαρτίου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μιλτιάδης Βαρσάμης.

13. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον ΦΟΔΣΑ Ν. Λάρισας για τη λειτουργία του ΣΜΑ Ελασσόνας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

14. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Περιβαλλοντική αποκατάσταση – Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Ελασσόνας (Παράπλευρα του Διοικητηρίου και στο Ο.Τ. Γ321). Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

15. Έγκριση της υπ' αριθμό 3/2013 μελέτης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις στις Δ.Ε. Ελασσόνας, Τσαριτσάνης, Ποταμιάς, Βερδικούσιας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

16. Έγκριση διάλυσης σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου «Κατασκευή και συντήρηση υποδομών αθλητικών χώρων – Αποπεράτωση γηπέδου ποδοσφαίρου Λιβαδίου». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

17. Έγκριση οριστικής παραλαβής της «Υδραυλικής μελέτης υπολοίπου δικτύου αποχέτευσης Στεφανόβουνου – Γαλανόβρυσης». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

18. Έγκριση και οριστική παραλαβή μελετών του πρώην Δήμου Σαρανταπόρου:

• Τοπογραφική μελέτη «Αποτύπωση αρχαιολογικού χώρου Αζώρου».

• Τοπογραφική μελέτη «Αποτύπωση του δρόμου από ΧΑΔΑ του Δ. Σαρανταπόρου».

• Τοπογραφική μελέτη «Μελέτη του αγωγού τηε δεξαμενής στη θέση «Μπήτου Ράχη» του Δ.Δ. Μηλέας».

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

19. Έγκριση οριστικής παραλαβής μελετών του πρώην Δήμου Λιβαδίου:

• Τοπογραφική μελέτη «Ανάπλαση-διαμόρφωση ρέματος Πολέζου-Βρύση Γουρνίτσα-Τρεις Βρύσες».

• Τοπογραφική μελέτη «Κατολισθήσεις στον οικισμό Λιβαδίου».

• Τοπογραφική μελέτη «Κατασκευή οδού Δολίχης – Καστρί».

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

20. Έγκριση και οριστική παραλαβή μελετών της πρώην Κοινότητας Βερδικούσιας:

• «Μελέτη δημιουργίας ορεινών ποδηλατοδρόμων στις θέσεις «Βότσος» και «Αρτάκι» Κοινότητας Βερδικούσιας».

• «Μελέτη δασικής αναψυχής στη θέση «Μαμαλή» Κοινότητας Βερδικούσιας

• Τοπογραφική μελέτη «Κατασκευή οδού βιολογικού καθαρισμού Α' και Β' φάση».

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

21. Ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει συναφθεί με την ΔΕΥΑΕΛ για την υλοποίηση του έργου «Υδροδότηση Τοπικών Κοινοτήτων Καρυάς – Συκαμινέας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

23. Εξέταση αίτησης των Τσακνάκη Κωνσταντίνου και Τσακνάκη Χρήστου για μίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Καλόγερος» της Τ.Κ. Δρυμού με σκοπό την μετεγκατάσταση της κτηνοτροφικής τους μονάδας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

24. Εξέταση αίτησης της Αφροδίτης Φαρμακιώτη – Πασχοπούλου για μίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Κουπάνες» του Οικισμού Μικ. Ελευθεροχωρίου με σκοπό την μετεγκατάσταση της κτηνοτροφικής της μονάδας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

25. Εξέταση αιτήματος της Hellas Online για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Μιλτιάδης Βαρσάμης.

26. Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Απανταχού Αποδήμων Σκαμνιωτών «Ο ΟΛΥΜΠΟΣ» για παραχώρηση χώρου του δημοτικού σχολείου Συκαμινέας με σκοπό την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

27. Εξέταση αιτήματος του Ιππικού Ομίλου Τσαριτσάνης «Ο ΠΗΓΑΣΟΣ» για μίσθωση του πάρκου Αγίας Τριάδας με σκοπό τη δημιουργία ιππικού πάρκου – αναψυκτηρίου. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

28. Εξέταση αιτημάτων για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

29. Διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αιολικού σταθμού ισχύος 10MWφερόμενης ιδιοκτησίας QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΕ που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Καλαμαριά» της Δ.Κ. Λιβαδίου. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

30. Εξέταση αιτήματος του κ. Αθανασίου Δαρδούμπα, εκπροσώπου του Πολιτιστικού Συλλόγου Φαρμάκης. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Θεόδωρος Λιάπης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Ν. ΓΑΤΣΑΣ: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΑ ΔΙΑΣΩΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΚΑΜΨΕΙ»

article thumbnail

Με τον προϊστάμενο του παραρτήματος ΕΛΓΑ Ν. Λάρισας κ. Μιχ. Λιόντο επικοινώνησε την περασμένη εβδομάδα ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, προκειμένου να ενημερωθεί  [ ... ]

article thumbnail

Στη δημοτική ενότητα Ολύμπου του Δήμου Ελασσόνας συνεχίστηκαν την περασμένη εβδομάδα οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος Βορείου  [ ... ]

article thumbnail

Χωρίς την παρουσία των εργαζομένων πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Ιανουαρίου 2021 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, η κοπή της Βασιλόπιτας των εργ [ ... ]