Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ 30-08-2017 ώρα 18:00

Share

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30η του μηνός Αυγούστου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Β' τριμήνου 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

2. Αποδοχή και απόδοση της τακτικής επιχορήγησης μηνός Αυγούστου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

3. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

4. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

5. Έγκριση της υπ' αριθμό 9/2017 μελέτης του έργου «Διαμόρφωση χώρου και ηλεκτροφωτισμός κοιμητηρίου Τ.Κ. Σαρανταπόρου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

6. Έγκριση της μελέτης «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου από Παλιάμπελα έως διασταύρωση δρόμου Βλαχογιαννίου – Αγριελιάς». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

7. Έγκριση υποβολής του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου από Παλιάμπελα έως διασταύρωση δρόμου Βλαχογιαννίου – Αγριελιάς» για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

8. Σύσταση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων και κλήρωση των Δ.Σ. που θα συμμετέχουν σε αυτές. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας

9. Εξέταση αιτήματος παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων και κατασκευή κρασπεδορείθρων στην επέκταση του σχεδίου πόλης Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

10. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. Εισηγητής ο Δ.Σ. και Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Φώτιος Καραγκόγκος.

11. Εξέταση αιτημάτων συλλόγων για οικονομική ενίσχυση. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ.

12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την τέλεση του ετήσιου μνημόσυνου του Γεωργάκη Ολύμπιου στην Δ.Κ. Λιβαδίου. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ.

13. Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.

14. Παροχή γνωμοδότησης για την τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με παράλληλη αύξηση δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων με την επωνυμία «ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.

15. Παροχή γνωμοδότησης για την τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με παράλληλη αύξηση δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων με την επωνυμία «ΒΙΓΛΑ Α.Ε.Β.Ε.». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.

16. Παροχή γνωμοδότησης για την απαγόρευση βοσκής σε συστάδες του δάσους «Σκοτίνα» οι οποίες πρόκειται να υλοτομηθούν. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.

17. Παροχή γνωμοδότησης για την απαγόρευση βοσκής σε συστάδες του δημόσιου δάσους Κοκκινοπηλού οι οποίες πρόκειται να υλοτομηθούν. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.

18. Έγκριση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του διακατεχόμενου δάσους «Σκοτίνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.

19. Έγκριση 1ου λογαριασμού (προκαταβολή) για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Ελασσόνας» μετά από αίτημα του αναδόχου. Εισηγητής ο Δ.Σ. και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΛ κ. Ανέστης Σερετίδης.

20. Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

21. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

22. Έγκριση σύναψης σύμβασης για την αποδοχή και εκκαθάριση καρτών και έγκριση προμήθειας τερματικού για την πραγματοποίηση συναλλαγών με κάρτες. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

23. Βεβαίωση αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού για αποδοχές υπαλλήλου του Δήμου η υπαλληλική σχέση του οποίου λύθηκε αυτοδίκαια. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

24. Σύσταση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

 

Πίνακας Αποδεκτών:

1. κ. Δήμαρχος.

2. κ.κ. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Ελασσόνας, Βαλανίδας, Γαλανόβρυσης, Δολίχης, Δομένικου, Δρυμού, Καλλιθέας, Κεφαλοβρύσου, Κοκκινόγης, Λουτρού, Λόφου, Λυκουδίου, Μεσοχωρίου, Πραιτωρίου, Σαρανταπόρου, Στεφανοβούνου, Συκαμινέας, Συκέας, Τσαπουρνιάς, Τσαριτσάνης και Φλάμπουρου για τη συζήτηση του 21ου θέματος.

3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Βερδικούσιας για τη συζήτηση του 18ου θέματος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Στο μαρτυρικό Δομένικο, εκεί όπου εβδομήντα πέντε χρόνια πριν βρήκαν μαρτυρικό θάνατο 140 κάτοικοι του χωριού, βρέθηκε σήμερα ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Ευαγγέλο [ ... ]

Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 10:21
Συνάντηση Δημάρχου με Ιταλό Πρέσβη
article thumbnail

Τον Ιταλό Πρέσβη στην Αθήνα κ. Efisio Luigi Marras, υποδέχθηκε στο Δημαρχείο της Ελασσόνας, ο δήμαρχος κ. Νίκος Ευαγγέλου, με τον οποίο είχαν μια φιλική κουβέντα, πριν αναχωρή [ ... ]

Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 10:25
Ολοκληρώνεται το ασανσέρ
article thumbnail

Ολοκληρώνεται και παραδίνεται, τους επόμενους μήνες, στους πολίτες της Ελασσόνας, το ασανσέρ στον χώρο του πάρκινγκ κάτω από τη ΔΕΥΑΕΛ. Ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκο [ ... ]

Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 10:01
Νέος χώρος ΚΑΠΗ
article thumbnail

Με αφορμή την κοπή της πίτας των ΚΑΠΗ Ελασσόνας, ο δήμαρχος κ. Νίκος Ευαγγέλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 07:02
Συνάντηση Ευαγγέλου - Καραμανλή
article thumbnail

«Δεν μπορεί εδώ και τόσα χρόνια, ολόκληρη η περιοχή, να ζει και να αναπνέει με το όραμα της αξιοποίησης του Ολύμπου και επί τόσα χρόνια να μην υπάρχει Προεδρικό Διάτ [ ... ]

Εκδηλώσεις - γεγονότα

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
Πρόσκληση
article thumbnail

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
Πρόσκληση
article thumbnail

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018
Πρόσκληση για την Τρίτη ηλικία
article thumbnail

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟ [ ... ]

article thumbnail

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Δήμαρχος Ελασσόνας και ο Πρόεδρος της Μαρτυρικής Κοινότητας Δο [ ... ]

article thumbnail

          Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ