Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ 29-10-2019 ημέρα Τρίτη ώρα 15:00

Share
Ελασσόνα 25-10-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 16572

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 29η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας (Π.Δ. 94/2019 ΦΕΚ 157Α). Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γάτσας.

2. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ελασσόνας στην περιοχή του κέντρου. Πεζοδρόμηση οδών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Καρανίκας.

3. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Κουρομπίνας.

4. Αποδοχή και απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Οκτωβρίου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Κουρομπίνας.

5. Ανάθεση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2018 κι 2019. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Κουρομπίνας.

6. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή της χρηματοδότησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση γυμνασίου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Κουρομπίνας.

7. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή της χρηματοδότησης του έργου «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Κουρομπίνας.

8. Ορισμός υπολόγου για την ταμειακή διαχείριση του λογαριασμού του Δήμου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κουρομπίνας.

9. Έγκριση του όρου του άρθρου 10 παρ. 2 του σχεδίου σύμβασης επενδυτικού δανείου για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ελασσόνας μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Κουρομπίνας.

10. Εξέταση πρότασης του κ. Βασιλείου Τζήκα για συμψηφισμό της οφειλής του προς τον Δήμο με τα ήδη τοποθετημένα πλαίσια υπαίθριας διαφήμισης ιδιοκτησίας του. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Κουρομπίνας.

11. Εξέταση αιτήματος για μετατροπή της σύμβασης εργασίας υπαλλήλου με σχέση ΙΔΑΧ από μερικής σε πλήρους απασχόλησης. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου.

12. Εξέταση αιτήματος του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Κεφαλοβρύσου. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου.

13. Έγκριση ανάληψης από τον Δήμο της χρήσης και λειτουργίας του Αγροτικού – Εθνογραφικού Μουσείου Αραδοσιβίων. Επικαιροποίηση της υπ' αριθμό 27/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου.

14. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του γυμναστηρίου του Γυμνασίου Ελασσόνας στον Αθλητικό Σύλλογο Ολύμπου – Ελασσόνας. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου.

15. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στη συνδιοργάνωση με την Λέσχη Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας Καλλιθέας της 4ης Ανάβασης Ελασσόνας. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου.

16. Έγκριση σύστασης τμημάτων χορωδίας ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθορισμός των αρχών λειτουργίας και του ύψους της σχετικής εισφοράς. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου.

17. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου.

18. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη». Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου.

19. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Αστέριος Δημουλάς.

20. Σύσταση Επιτροπής διαπίστωσης της ακαταλληλότητας ή ασύμφορης κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κατσιούρας.

21. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

22. Ορισμός της κοινής επιτροπής παρακολούθησης του μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Ελασσόνας με τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας για την πράξη «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

23. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου από Παλιάμπελα έως διασταύρωση δρόμου Βλαχογιαννίου – Αγριελιάς».

24. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

25. Εξέταση αιτήματος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμουρίου σχετικά με το έργο Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις στις Δ.Ε. Ελασσόνας, Ποταμιάς, Βερδικούσιας, Ολύμπου και Καρυάς. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

26. Εξέταση αιτήματος του κ. Γεωργίου Ζουρλαδάνη για αποζημίωση σύμφωνα με σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Άρδευσης Κοινότητας Βερδικούσιας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

27. Εξέταση αιτήματος μίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Φλάμπουρου με σκοπό την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

28. Επανεξέταση αιτήματος μίσθωσης δημοτικής έκτασης στον Οικισμό Ασπροχώματος για τις ανάγκες υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

29. Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Αγελαδοτρόφων Νομού Λάρισας Κρεοπαραγωγής Ελευθέρας Βοσκής για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου στο Κοινοτικό Κατάστημα Καλλιθέας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

30. Γνωμοδότηση για την κατά παρέκκλιση από τους όρους δόμησης προσθήκη κατ' επέκταση αρμεκτηρίου σε υφιστάμενη κτηνοτροφική μονάδα ιδιοκτησίας Αστερίου Γκουντιλιάνη. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

31. Εξέταση αιτημάτων του Συμβουλίου της Κοινότητας Δομένικου. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου.

Συνημμένα αρχεία:

  1. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
  2. Τεχνική έκθεση τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως
  3. ΤΕΧΝΙΚΗ_ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ_ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ_ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ
Πίνακας Αποδεκτών:
1. κ. Δήμαρχος.
2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Πρόεδρος της Κοινότητας Ελασσόνας για τη συζήτηση του 2ου θέματος.
4. Πρόεδροι των Κοινοτήτων Αζώρου, Βαλανίδας, Γεράνειας, Γιαννωτών, Κεφαλοβρύσου, Καλλιθέας Λυκουδίου και Μαγούλας για τη συζήτηση του 3ου θέματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ

Πληρ: Ι. Σεμερτζίδης
Τηλ: 2493350222

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Σε ετοιμότητα ο Δήμος Ελασσόνας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς

article thumbnail

«Ό,τι θυμάμαι χαίρομαι» από το Θεσσαλικό Θέατρο

article thumbnail

Η Ελασσόνα γίνεται πόλος έλξης επισκεπτών

article thumbnail

Σημαντική ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα Τετάρτη 28 Ιουλίου η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ελασσόνας, προειδοποιώντας τους κατοίκους του Δήμου για πι [ ... ]

article thumbnail

Ενημέρωση πολιτών και παραλαβή αιτήσεων