Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ 23-01-2020 ημέρα Πέμπτη ώρα 14:00

Share

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 23η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μερικής τροποποίησης της τιμολογιακής πολιτικής αποχέτευσης της ΔΕΥΑΕΛ. Εισηγητής: Ιπ. Τζιουμακλής.

2. Έγκριση διάλυσης της συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης «Κατολισθήσεις στο Δ.Δ. Λιβαδίου». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

3. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή βοηθητικών χώρων στο ΚΕΠ Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

4. Σύσταση επιτροπής παραλαβής έργου και κλήρωση του Δ.Σ. που θα συμμετέχει σε αυτή. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

5. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

6. Αποδοχή της απόφασης ένταξης – χρηματοδότησης και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Παιδικός Σταθμός Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

7. Αποδοχή της απόφασης ένταξης – χρηματοδότησης και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Αίθουσα προβολής τοπικού πολιτισμού Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

8. Αποδοχή της απόφασης ένταξης – χρηματοδότησης και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Ψηφιακή ταυτότητα Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

9. Αποδοχή και απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Ιανουαρίου στον ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

10. Αποδοχή της έκτακτης χρηματοδότησης ΚΑΠ και απόδοση του αναλογούντος μέρους στον ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

11. Αποδοχή και απόδοση της συμπληρωματικής χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

12. Σύσταση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

13. «Σύσταση των επιτροπών «Επισκευής και συντήρησης οχημάτων» και «Προμήθειας υλικών επισκευής οχημάτων»». Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

14. Σύσταση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

15. Έγκριση καθιέρωσης εξαιρέσεων από την πενθήμερη εργασία και καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Ελασσόνας για το έτος 2020. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

16. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρου του Πνευματικού Κέντρου στον Σύλλογο Τριτέκνων. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

17. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρου του Πνευματικού Κέντρου στο Δίκτυο Περραιβία. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

18. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρου του Πνευματικού Κέντρου στον Σύλλογο Ελασσονιτών Εθελοντών Ενεργών Πολιτών. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

Πίνακας Αποδεκτών:

1. κ. Δήμαρχος.

2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Σε ετοιμότητα ο Δήμος Ελασσόνας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς

article thumbnail

«Ό,τι θυμάμαι χαίρομαι» από το Θεσσαλικό Θέατρο

article thumbnail

Η Ελασσόνα γίνεται πόλος έλξης επισκεπτών

article thumbnail

Σημαντική ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα Τετάρτη 28 Ιουλίου η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ελασσόνας, προειδοποιώντας τους κατοίκους του Δήμου για πι [ ... ]

article thumbnail

Ενημέρωση πολιτών και παραλαβή αιτήσεων