Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ 29-09-2020 ημέρα Τρίτη ώρα 14:30

Share
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Ελασσόνα 25-9-2020
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 18238
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
6ης Οκτωβρίου 57
40200 Ελασσόνα
Πληρ: Ι. Σεμερτζίδης
Τηλ: 2493350222

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ» του Πνευματικού Κέντρου Ελασσόνας την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προσωρινής αλλαγής του τόπου συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006. Εισηγητής Α. Ζιώγας.

2. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ύψους 200.000,00 € για την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

3. Αποδοχή χρηματοδότησης και κατανομή των πιστώσεων ΣΑΤΑ. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

4. Τροποποίηση της υπ' αριθμό 179/2020 προηγούμενης απόφασης περί «Έγκρισης μίσθωσης κατάλληλου χώρου για τη στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας» ως προς τη διαδικασία μίσθωσης, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Ν. 4674/2020. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή ελέγχου Καταλληλότητας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

6. Έγκριση παράτασης υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Ελασσόνας» έως 30-6-2022. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

7. Έγκριση τρίτης τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με ίδια μέσα για το «Κέντρο Κοινότητας Ελασσόνας». Εισηγητής Ν. Γάτσας.

8. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργου και κλήρωση των Δ.Σ. που θα συμμετέχουν σε αυτές. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

9. Έγκριση σύναψης μνημονίου αρχαιολογικών εργασιών με την Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας για το έργο «Αποκατάσταση – βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Βερδικούσιας». Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

10. Αποδοχή ένταξης της πράξης «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο του 3ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ελασσόνας» στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και ορισμός υπεύθυνου πληρωμών. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

11. Αποδοχή ένταξης της πράξης «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Γυμνάσιο – Λύκειο Καλλιθέας του Δήμου Ελασσόνας» στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και ορισμός υπεύθυνου πληρωμών. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

12. Έγκριση του Β2 Σταδίου της πολεοδομικής μελέτης «Επικαιροποίηση – ανασύνταξη πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Λιβαδίου». Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

13. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης «Επικαιροποίηση – ανασύνταξη πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Λιβαδίου». Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

14. Σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου για την καταστροφή άχρηστου ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού υλικού. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

15. Γνωμοδότηση για την κατά παρέκκλιση από τους όρους δόμησης ανέγερση κτηνοτροφικών κτιρίων ιδιοκτησίας Παρθένας Σεμερτζίδου – Γιώτσα στη θέση «Καλούδα» της Κοινότητας Ελασσόνας. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

16. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (βιολογικά προϊόντα). Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

17. Εξέταση αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λυκουδίου για παραχώρηση χώρου του Κοινοτικού Καταστήματος για τη στέγαση των δραστηριοτήτων του. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

18. Έγκριση επιχορήγησης του δευτεροβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Δίκτυο Περραιβία» ενόψει της διοργάνωσης «Ιστορικό ράλι Ολύμπου». Εισηγητής Ν. Γάτσας.

19. Εξέταση αιτήματος Μαρίας Μπατζογιάννη για απευθείας μίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Κοκκινόγης η προηγούμενη σύμβαση της οποίας λύθηκε πρόωρα, με σκοπό την εγκατάσταση της κτηνοτροφικής της μονάδας. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

20. Εξέταση αιτήματος Γλυκερίας Καραγιάννη για μίσθωση χώρου στο Κοινοτικό Κατάστημα Αζώρου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την παράδοση μαθημάτων εκμάθησης αγγλικής γλώσσας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

21. Εξέταση αιτήματος Αγλαΐας Αβρανά για μίσθωση χώρου του Δημοτικού Σχολείου Δολίχης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την παράδοση μαθημάτων εκμάθησης αγγλικής γλώσσας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

Πίνακας Αποδεκτών:

1. κ. Δήμαρχος.

2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Στην Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας θα βρίσκεται αύριο Τετάρτη 3 Μαρτίου από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00μ.μ, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνεργασία μ [ ... ]

article thumbnail

Στο κτίριο που στέγαζε την πρώην Δ.Ο.Υ. Ελασσόνας αναμένεται να μετακομίσουν υπηρεσίες του Δήμου Ελασσόνας μετά τη φανερή μειοδοτική δημοπρασία που πραγματοποιήθ [ ... ]

article thumbnail

Τη σύμβαση για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων με σκοπό τον σχεδιασμό και των εξειδικευμένων δράσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου-Λυκείου Βε [ ... ]

article thumbnail

Με επιστολή του προς τον διοικητή του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας ζητάει την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις τ [ ... ]

article thumbnail

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2021, για το νέο πρόγραμμα της Περιφερείας Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την ΕΔ [ ... ]