Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, 18/01/2022

Share
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελασσόνας
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Ελασσόνα 14-01-2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                     Αρ.Πρωτ: 663
ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
6ης Οκτωβρίου 57, 40200 Ελασσόνα
Πληρ: Δάσιου Μελιτίνη                                                        Προς: Τα μέλη της Οικονομικής
Τηλ: 2493350241                                                               Επιτροπής του Δήμου
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 18η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. , για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Αποδοχή ΙΒ΄ Κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών του.

2. Αποδοχή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 για την καταβολή μισθωμάτων έως τον Δεκέμβριο 2021 σχολικών μονάδων και υπηρεσιών.

3. Αποδοχή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους (10η-11η και 12η μηνιαία κατανομή 2021).

4. Αποδοχή ποσού από το Τέλος Διαφήμισης –Κατηγορίας Δ΄

5. Αποδοχή ποσού από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

6. Εξέταση αίτησης αναδόχου περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Επέκταση Αγωγού Ύδρευσης ως νέα δεξαμενή στην ΤΚ Βλαχογιαννίου».

7. Έγκριση Επικαιροποιημένης ΕΣΥ και Τευχών Δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στην Κοινότητα Τσαριτσάνης του Δήμου Ελασσόνας –Καθορισμός Τρόπου Εκτέλεσης και συγκρότηση της επιτροπής του διαγωνισμού.

8. Προγραμματισμός Προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021.

9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης (παράσταση Δήμου Ελασσόνας ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί αιτήσεων αναίρεσης).

10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Βάσεων Εδρασης και Συνδέσεις με τα Δ.Κ.Ω. προκατασκευασμένων οικίσκων για τη στέγαση της σχολικής μονάδας του Δημοτικού Σχολείου Βλαχογιαννίου λόγω του σεισμού της 3 και 4-3-2021».

11. Εξέταση αίτησης αναδόχου περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Τοιχίου αντιστήριξης στην ΔΚ Καρυάς».

12. Έγκριση Επικαιροποιημένης ΕΣΥ και Τευχών Δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου ΒΕΛΤΙΩΣH ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΛΙΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ- Καθορισμός Τρόπου Εκτέλεσης και συγκρότηση της επιτροπής του διαγωνισμού.

13. Έγκριση πρακτικού διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου για τη μεταστέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας μετά το σεισμό»

14. Αποστολή πρόσκλησης παροχής εξηγήσεων για ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές στο διαγωνισμό του έργου «Παιδικός Σταθμός Βλαχογιαννίου».

15. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης επί ερωτήματος της Ληξιάρχου ΔΕ Ολύμπου.

Για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/10.12.2021 (ΦΕΚ 5816/11.12.2021 τεύχος Β').

Η συμμετοχή στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, γίνεται με χρήση της εφαρμογής ePresence και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας, παρακαλούμε ενημερώστε εγκαίρως στο τηλ.2493350241 και 2493350224.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ