Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 29/05/2023 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Share
                                                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
                                                                              (εκ παραδρομής παραλείφθηκε το 17ο θέμα)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ελασσόνα 25/05/2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     Αρ.Πρωτ: 11376
ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
6ης Οκτωβρίου 57, 40200 Ελασσόνα
Πληρ: Παύλου Πανδώρα
Τηλ: 2493350234                                               Προς: Τα μέλη της Οικονομικής
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                     Επιτροπής του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελασσόνας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, την 29η του μηνός Μαΐου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 τηρουμένων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 78 του ν. 4954/2022).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Έγκριση της υπ' αριθ. 4/2023 μελέτης για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση Πεζοδρομιών Οδού Μαυροδήμου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

2. Έγκριση της υπ' αριθ. 3/2023 Μελέτης για την Κατασκευή του έργου «Συντήρηση Ασφαλτοστρώσεων στο Κέντρο της Ελασσόνας» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

3. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ενίσχυση της Ενεργειακής Απόδοσης του Δημοτικού Καταστήματος Καλλιθέας του Δήμου Ελασσόνας».

4. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Γυμνάσιο – Λύκειο Βερδικούσιας του Δήμου Ελασσόνας».

5. Έγκριση της υπ' αριθ. 5/2023 μελέτης για την κατασκευή το έργου «Διαμόρφωση Τμημάτων Οδού για Μείωση Ταχύτητας Κυκλοφορίας των Οχημάτων στη Κοινότητα Καλλιθέας» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

6. Έγκριση και οριστική παραλαβή του συνόλου της μελέτης «Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου του Ελασσόνας» καθώς και έγκριση χρηματοδότησης δαπάνης του υποέργου 5."

7. Έγκριση Μεταβολής ποσοστών συμμετοχής ΕΤΕπ και Τ.Π. και Δανείων στη χρηματοδότηση έργων ενταγμένων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» τα οποία μεταφέρθηκαν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

8. Εισήγηση για την πληρωμή από τον Δήμο Ελασσόνας των λογαριασμών της ΔΕΗ για τις γεωτρήσεις της ΔΕΥΑ Ελασσόνας μετά την μετάβαση στην ενιαία Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας των υποδομών – εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και συμψηφισμός αυτών με τις οφειλές του Δήμου προς τη ΔΕΥΑΕΛ για τέλη ύδρευσης και υδροδότησης υποδομών

9. Έγκριση εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου έτους 2023, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Ελασσόνας.

10. Αποδοχή Κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

11. Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. (Χριστίνα Κουρδή).

12. Απαλλαγή υπόλογων (Προέδρων) πάγιας προκαταβολής και χορήγησης εκ νέου.

13. Έγκριση 3ου Πρακτικού του διαγωνισμού «λοιπές παροχές σε είδος (γάλα).

14. Έγκριση της υπ' αριθ. 3/2023 μελέτης του έργου «Επεκτάσεις Αρδευτικού Δικτύου Δήμου Ελασσόνας» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

15. Έγκριση 1ου Πρακτικού (αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ενίσχυση της «Μικροκινητικότητας στον Δήμο Ελασσόνας».

16. Ορισμός δικηγόρου για συμβουλευτικές υπηρεσίες καθορισμού διοικητικών ορίων της Κοινότητας Κρανέας του Δήμου Ελασσόνας.

17. Εισήγηση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας, παρακαλούμε ενημερώστε εγκαίρως στο τηλ. 2493350224.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ