Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, 19/09/2023

Share
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ελασσόνα 15/09/2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   Αρ.Πρωτ: 19394
ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
6ης Οκτωβρίου 57, 40200 Ελασσόνα
Πληρ: Παύλου Πανδώρα
Τηλ: 2493350234                                                             Προς: Τα μέλη της Οικονομικής
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                    Επιτροπής του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελασσόνας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. τηρουμένων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 78 του ν. 4954/2022).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Παπαλεξανδρή Κωνσταντίνου (υπόθεση Δ.Ε.Η. Α.Ε.).

2. Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Χατζημίχου Μιχαήλ (υπόθεση ALMO Τεχνική Κατασκευαστική Ι.Κ.Ε.).

3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την αίτηση της εταιρίας «Ενεργειακή Θεσσαλίας Μονοπρόσωπη ΕΠΕ».

4. Απαλλαγή υπόλογων (Προέδρων) πάγιας προκαταβολής και χορήγησης εκ νέου.

5. Αποδοχή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (7η-8η και 9η μηνιαία κατανομή έτους 2023)

6. Αποδοχή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών Θ΄ κατανομή 2023

7. Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Κουρδή Χριστίνα)

8. Ορισμός υπόλογου για ένταλμα προπληρωμής ΚΤΕΟ (Σιαμαντούρας Δημήτριος)».

9. Έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους του Δήμου Ελασσόνας που δεν κατέχουν οργανική θέση

10. Έγκριση τευχών δημοπράτησης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης καθώς και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού του Υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» του Δήμου Ελασσόνας της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ελασσόνας».

11. Έγκριση 4ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ)»

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας, παρακαλούμε ενημερώστε εγκαίρως στο τηλ. 2493350224.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ