Κ.Α.Π.Η.

Share

Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων

Το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων ιδυύθηκε στην πόλη της Ελασσόνας το 2001.

 Σκοποί

 1. Η εξωιδρυματική προστασία των υπερήλικων.

 2. Η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δήμου Ελασσόνας

 3. Η παροχή βοήθειας στη σωστή πνευματική και ψυχική ανακούφιση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.

 4. Η δημιουργία προϋποθέσεων για τη δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία και πολιτισμική δραστηριότητα των ηλικιωμένων.

Πόροι του Κέντρου

Στους πόρους του Κέντρου συγκαταλέγονται:

 1. Η ετήσια επιxoρήγηση από το Δήμο Ελασσόνας.

 2. Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληρoδoσίες.

 3. Έσοδα από τη συμβολική χρηματική συμμετοχή όσων απολαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 4. Πρόσοδοι από την ίδια περιουσία.

 5. Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχονται.

 6. Κρατικές επιχορηγήσεις.

 7. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

 

ΔΙΕΥΘΗΝΣΗ Κ.Α.Π.Η Ελασσόνας

Κεντρική Πλατεία 

Τ.Κ 40200 Ελασσόνα