Συνεδριάζει το Δ.Σ. του ΟΚΠΑΠ του Δήμου Ελασσόνας

Share

aithdeyaelΣήμερα Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00 μ.μ. συνεδριάζει το ΔΣ του ΟΚΠΑΠ στην αίθουσα της ΔΕΥΑΕΛ με τα παρακάτω θέματα:

1. Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ».

2. Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και διαχειριστή του Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Ελασσόνας προς Τράπεζες, ΔΟΥ, Δικαστικές Αρχές και λοιπούς Δημόσιους Φορείς , νομικά και φυσικά πρόσωπα.

3. Αναμόρφωση Προυπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

4. Αποδοχή επιχορήγησης ΚΑΠ Παιδικών Σταθμών Δήμου Ελασσόνας Ιουλίου 2019.

5. Αποδοχή επιχορήγησης ΚΑΠ Παιδικών Σταθμών Δήμου Ελασσόνας Αυγούστου 2019.

6. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ελασσόνας.

7. Καθορισμός ύψους τροφείων ( έξοδα σίτισης ) Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ελασσόνας για το σχολικό έτος 2019 – 2020.