ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΚΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΚΟΥ»

Ανακοίνωση - Πρόσκληση

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση