ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ "ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΚΟΥ"

Share
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Ελασσόνα : 25/10/2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                          Αριθ. πρωτ.: 1394
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση: 6ης Οκτωβρίου 57
Τ.Κ.:40200 Ελασσόνα
Τηλ.:2493350226, 50227
Ηλ.Ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο Πρόεδρος του Ο.Κ.Π.Α.Π. έχοντας υπόψιν :

Την υπ' αριθμόν 40/ 07-10-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Ελασσόνας η οποία αφορά την έγκριση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης απόρων τον ορισμό της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας « ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΚΟΥ » και τον ορισμό τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΚΟΥ» ΤΟΥ ΟΚΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Ο ΟΚΠΑΠ Δήμου Ελασσόνας προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε είκοσι έξι (26) άτομα και οικογένειες που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού και διαβιούν σε συνθήκες ένδειας, να καταθέσουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής προστασίας «Αντώνης και Στέλλα Κύρκου» για το έτος 2022.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης (δικαιούχοι) οικονομικής ενίσχυσης έχουν όσοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ελασσόνας.

β) Είναι οι οικονομικά υπόχρεοι και όχι φορολογικά εξαρτώμενα μέλη.

γ)Το πραγματικό (και όχι τεκμαρτό) ετήσιό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 2.400 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο και 3.600 € ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.200 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 600 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και μέχρι του ποσού των 6.000 € ετησίως.

δ) Οι δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτώμενων μελών τους, δεν έχουν λάβει παρόμοια, ως προς τον σκοπό, οικονομική ενίσχυση (παρόμοιο βοήθημα), από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

ε) Χρήση του δικαιώματος μπορεί να κάνει μόνο ένα (1) μέλος της οικογένειας.

στ) Τα περιουσιακά κριτήρια για την υπαγωγή τους στους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης, καθορίζονται ως εξής:

α) Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει στο σύνολό της για το άτομο ή τα μέλη της οικογένειας το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €).

β) Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/ και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το οικονομικό έτος 2021 το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη της οικονομικής ενίσχυσης της παρούσας προκήρυξης.

γ) Δεν ωφελούνται της οικονομικής ενίσχυσης άτομα και οικογένειες που έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες) και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α'. Οικονομικά κριτήρια :

Α.1. Δικαιούχος, ως μεμονωμένο άτομο, (που δεν είναι εξαρτώμενο μέλος και δεν έχει εξαρτώμενα μέλη) που το ετήσιο εισόδημά του δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€ 2.400,00) λαμβάνει είκοσι τέσσερα (24) μόρια. Πέραν του ορίου αυτού και μέχρι τις έξι χιλιάδες ευρώ, δεν μοριοδοτείται. Όποιος υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00), του ετήσιου εισοδήματος, αποκλείεται από τη διαδικασία.

Α.1.1. Δικαιούχος, άτομο (που δεν είναι έγγαμος, ή δεν συμβιώνει βάσει συμφώνου) με εξαρτώμενα μέλη, με ετήσιο εισόδημα έως δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (2.400,00€), λαμβάνει είκοσι τέσσερα (24) μόρια. Πέραν του ορίου αυτού και μέχρι τις έξι χιλιάδες ευρώ(6.000,00€), δεν μοριοδοτείται. Όποιος υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€), του ετήσιου εισοδήματος, αποκλείεται από τη διαδικασία.

Α.1.2. Δικαιούχος, μέλος οικογένειας, (έγγαμος ή που συμβιώνει με σύμφωνο) που το ετήσιο εισόδημά του δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (3.600,00€) λαμβάνει τριάντα έξι (36) μόρια. Όποιος υπερβαίνει το όριο αυτό και μέχρι τις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€) δεν μοριοδοτείται. Όποιος υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€) (ετήσιο εισόδημα) αποκλείεται από τη διαδικασία.

Β'. Κοινωνικά Κριτήρια

Β.1. Οικογενειακή κατάσταση

Β.1.1.Οι δικαιούχοι μοριοδοτούνται :

α) για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος με δώδεκα (12) μόρια.

β) για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος με έξι (6) μόρια.

Β.1.2. Γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας:

α) για το πρώτο ανήλικο τέκνο, του οποίου έχει αποδεδειγμένα την επιμέλεια, παίρνει δώδεκα (12) μόρια, καθώς λογίζεται για ενήλικας.

β) για κάθε επιπλέον ανήλικο, (του οποίου έχει αποδεδειγμένα την επιμέλεια) λαμβάνει έξι (6) μόρια.

Β.2. Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)

Δικαιούχος που :

Β.2.1. Έχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50 %, λαμβάνει δέκα (10) μόρια.

Β.2.2. Έχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, λαμβάνει δεκαπέντε (15) μόρια.

Β.2.3. Έχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, λαμβάνει είκοσι (20) μόρια.

Σημ: Τα Β.2.1, Β.2.2., Β.2.3. μόρια δεν αθροίζονται.

Β.3. Έχει εξαρτώμενα μέλη (όπως ορίζουν οι διατάξεις, σύζυγο, τέκνα, συγγενείς, κλπ) με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, λαμβάνει οκτώ (8) μόρια για κάθε μέλος.

Β.4. Είναι α) απεξαρτημένος /η από ουσίες, β) φυλακισμένος/η ή πρώην φυλακισμένος/η ή γ) οροθετικός/ή, λαμβάνει είκοσι (20) μόρια.

Β.5. Έχει πληγεί από πρόσφατες φυσικές καταστροφές, λαμβάνει δέκα (10) μόρια.

Σημ:. Δικαιούχος που εμπίπτει σε περισσότερες από τις ανωτέρω κατηγορίες ΕΚΟ, μοριοδοτείται για κάθε μία χωριστά.

Β.4.: Ανεργία

Β.4.1. Δικαιούχος που είναι μακροχρόνια άνεργος/η, λαμβάνει είκοσι (20) μόρια

Β.4.2. Δικαιούχος που είναι βραχυχρόνια άνεργος/η, λαμβάνει δέκα (10) μόρια

Β.5.:Ηλικία

Β.5.1. Δικαιούχος που είναι άνεργος/η από 21 έως 30 ετών λαμβάνει → πέντε (5) μόρια

Β.5.2. Δικαιούχος που είναι άνεργος/η από 31 έως 40 ετών λαμβάνει → δέκα (10) μόρια

Β.5.3. Δικαιούχος που είναι άνεργος/η από 41 έως 45 ετών λαμβάνει → δεκαπέντε (15) μόρια

Β.5.4. Δικαιούχος που είναι άνεργος/η από 46 έως 55 ετών λαμβάνει → είκοσι (20) μόρια

Β.5.5. Δικαιούχος που είναι άνεργος/η από 56 έως 67 ετών λαμβάνει → είκοσι πέντε (25) μόρια

Β.5.6. Δικαιούχος που είναι από 68 και άνω ετών (υπερήλικας/η ανασφάλιστος/η) τριάντα (30) μόρια

Β.6.: Σπουδές εκτός τόπου κατοικίας

Β.6.1. Δικαιούχος που σπουδάζει εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας του λαμβάνει πέντε (5) μόρια.

Β.6.2. Δικαιούχος με εξαρτώμενα μέλη που σπουδάζουν εκτός τόπου κατοικίας, λαμβάνει για κάθε εξαρτώμενο μέλος τέσσερα (4) μόρια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Δ.1.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για την επιλογή των δικαιούχων στο πρόγραμμα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους αίτηση οικονομικής ενίσχυσης με συνημμένα δικαιολογητικά κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην Πρόσκληση.

β) ελέγχεται αν οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις, αν είναι δηλαδή δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης.

γ) μοριοδοτούνται συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων (εισόδημα, αριθμός εξαρτώμενων μελών, ανεργία, ηλικία, κλπ.).

δ) καταρτίζεται Μητρώο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι δικαιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής (Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων). Στο Μητρώο αποτυπώνεται η σειρά κατάταξης των δικαιούχων με βάση τον αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν.

ε) από τους δικαιούχους του Μητρώου επιλέγονται ως ωφελούμενοι αυτοί που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, μέχρι να συμπληρωθεί οι αριθμός των δικαιούχων – ωφελουμένων της οικονομικής ενίσχυσης, που προβλέπεται στην Πρόσκληση. Καταρτίζεται ο πίνακας κατάταξης με τα μόρια που συγκέντρωσαν οι ωφελούμενοι, βάσει της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης τους, κατά φθίνουσα σειρά.

στ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται ο δικαιούχος με το χαμηλότερο εισόδημα. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, προκρίνεται ο δικαιούχος με την υψηλότερη μοριοδότηση στο επόμενο κριτήριο, κ.ο.κ., σύμφωνα με τη σειρά που αυτά αναγράφονται στην Πρόσκληση.

ζ) Σε περίπτωση εξάντλησης των κριτηρίων, λόγω ισοβαθμίας, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση. Η απόφαση σειράς εκλογής και ανακήρυξης των δικαιούχων θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΟΚΠΑΠ Δήμου Ελασσόνας.

Δικαίωμα ένστασης κατά της παραπάνω κλήρωσης μπορεί να υποβληθεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την τοιχοκόλληση αυτής.

η) για τους ενδιαφερόμενους που υποβάλλουν αίτηση χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής καταρτίζεται ξεχωριστός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων – Μη Δικαιούχων.

θ) δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και του Πίνακα Κατάταξης.

ι) για τους επιλεγέντες δικαιούχους -ωφελούμενους, το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης αποδίδεται εφάπαξ με έκδοση εντάλματος πληρωμής  και τηρείται αρχείο Μητρώου Δικαιούχων-Ωφελουμένων κάθε έτους.

ιι) οι κληρωθέντες ωφελούμενοι δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε δημόσια κλήρωση επόμενου έτους, σε περίπτωση που: α)δεν υπάρξουν μεταβολές στους κανόνες διενέργειας του Προγράμματος και β) επανεξαντληθούν τα κριτήρια, λόγω ισοβαθμίας με τους λοιπούς διαγωνιζόμενους δικαιούχους.

Δ.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Η Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 ότι, ο δικαιούχος:

• έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης και του Κανονισμού του Προγράμματος.

• όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή και έχουν ελεγχθεί για την ακρίβεια τους.

• συναινεί για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των απαιτούμενων πληροφοριών μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών για την επαλήθευση των μοριοδοτούμενων κριτηρίων.

• θα προσκομίσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή συμπληρωματικό έγγραφο του ζητηθεί για την τεκμηρίωση της αίτησης, εντός της προθεσμίας που θα τεθεί από αυτές και στην μορφή και με τον τρόπο που θα του ζητηθεί.

• δεν λαμβάνει οικονομική ενίσχυση για παρόμοιο σκοπό άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, από οποιαδήποτε αιτία.

• δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, όπως προσδιορίζονται στο Κεφαλαίο Β' «Προϋποθέσεις και ορισμοί» της παρούσας προκήρυξης.

Δ.3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

α) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ).

β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου και του/της συζύγου του -εφόσον είναι έγγαμος.

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

δ) Εκκαθαριστικό σημείωμα ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., που αφορά στα εισοδήματα του ενδιαφερομένου οικονομικής χρήσης 2021.

ε) Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Έντυπο Ε9) του δικαιούχου ή του συζύγου και των τέκνων του -εφόσον είναι έγγαμος-.

στ) Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ .

Κατά περίπτωση υποβάλλονται τα κάτωθι:

α) Δικαστική απόφαση δυνάμει της οποίας ένας γονέας ασκεί η ασκούσε την επιμέλεια έως την ενηλικίωση του τέκνου καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας, από έναν γονέα.

β) Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκειά της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01.09.2011. Υποβάλλεται μόνον από τους δικαιούχους για τους οποίους, κατά δήλωσή τους, συντρέχει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κοινωνικά κριτήρια του κεφαλαίου Γ της παρούσας προκήρυξης: Β.2.1, Β.2.2, Β.2.3. και Β.3.

γ) Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον ίδιο έκτακτης ενίσχυσης για τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές/πυρκαγιές.

δ) Για την απόδειξη της ιδιότητας του απεξαρτημένου : Αποδεικτικό απεξάρτησης/Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα Δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα απεξάρτησης (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από άλλες θεραπευτικές κοινότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από τοξικές ή άλλες ουσίες ή Βεβαίωση απεξάρτησης από χώρες της Ε.Ε. με την προϋπόθεση ο φορέας που εκδίδει την Βεβαίωση αυτή να έχει λάβει άδεια λειτουργίας από Δημόσια Αρχή της χώρας αυτής.

ε) Για την απόδειξη της ιδιότητας του φυλακισμένου ή πρώην φυλακισμένου: Βεβαίωση ή Αποφυλακιστήριο αντιστοίχως (Δεκτό γίνεται και αποφυλακιστήριο από χώρες Ε.Ε. συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση).

στ) Για την απόδειξη της ιδιότητας του οροθετικού, Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου.

ζ) Για την ανεργία, Βεβαίωση/ κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ.

η) Για τους υπερήλικες ανασφάλιστους Βεβαίωση/ Πιστοποιητικό ΟΓΑ (ανασφάλιστων υπερηλίκων).

θ) Για τη φοίτηση, Βεβαίωση Σπουδών.

Για τα εξαρτώμενα μέλη, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, απαιτούνται κάποια περαιτέρω πιστοποιητικά (π.χ. για τα μέλη που είναι στρατευμένα, για τα ορφανά και από τους δύο γονείς).

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων ή απόκρυψη αυτών ή η αίτηση δεν φέρει υπογραφή του Υποψηφίου ή αριθμό πρωτοκόλλου (οριστικοποιημένη αίτηση) ή υποβληθεί εκπροθέσμως ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ή δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης ή δεν τεκμηριώνεται ιδιότητα που δηλώθηκε και μοριοδοτήθηκε (κοινωνικοοικονομικό κριτήριο), η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη και αντικαθίσταται από αντίστοιχη του πίνακα επιλαχόντων με σειρά προτεραιότητας.

Ακολούθως, ο ΟΚΠΑΠ και η Επιτροπή Παρακολούθησης του ως άνω προγράμματος η οποία ορίστηκε με την υπ΄ αριθμόν 16 / 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού , θα προβούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την έναρξη και την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους - ωφελούμενους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Οργανισμού στην Ελασσόνα μέσα σε προθεσμία είκοσι ( 20 ) εργάσιμων ημερών αρχομένης από (Τρίτη 01/11/2022 έως και την Δευτέρα 28/11/2022 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2493350226 & 2493350227).

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ελασσόνας, στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Ενοτήτων καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελασσόνας .

1Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων και η ένταξη των Υποψήφιων σε μια από τις ανωτέρω κατηγορίες πραγματοποιείται με το εκκαθαριστικό σημείωμα ή τη βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που αφορά τα εισοδήματα οικονομικής χρήσης του 2021 .

Για την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση παρακαλώ πατήστε εδώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ