Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ του ΟΚΠΑΠ 27-12-2022

Share
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
 

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Ελασσόνας, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν 4954/2022 την 27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση πρακτικού της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΚΟΥ».

Ο Πρόεδρος

ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ