ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023 ΟΚΠΑΠ Δήμου Ελασσόνας για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Share

okpap

για την υλοποίηση της Δράσης

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών προσχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής Περιόδου 2022-2023

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τετάρτη 01/02/2023 έως και Παρασκευή 10/02/2023.

Συνημμένα αρχεία

Περίληψη ανακοίνωσης 

Ανακοίνωση 

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα