Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης ΔΣ του ΟΚΠΑΠ 13-02-2023

Share
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Ελασσόνας σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ελασσόνας, την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, των άρθρων 95, 96 & 234 του Ν. 3463/2006, καθώς και αυτές των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 ΟΚΠΑΠ Δήμου Ελασσόνας.

2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023 ΟΚΠΑΠ Δήμου Ελασσόνας.

Για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα (Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών υπ' αριθμό 54/2021).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ