Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών ΟΚΠΑΠ

Share

Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για την Αίτηση πατήστε εδώ

Για την ΥΔ πατήστε εδώ

Για την ΥΔ περί μη κωλύματος πατήστε εδώ