ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) ηλικίας 14-25 ετών»

Share

Για την Ανακοίνωση - Πρόσκληση, πατήστε εδώ

Για την Αίτηση Συμμετοχής, πατήστε εδώ