Πρόσκληση Συνεδρίασης ΟΚΠΑΠ δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες παιδιάτρου ΟΚΠΑΠ

okpap

Παροχή υπηρεσίας από παιδίατρο για τις ανάγκες έτους 2021-2022 του ΟΚΠΑΠ του Δήμου Ελασσόνας

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΟΚΠΑΠ

okpap

Παροχή υπηρεσίας από παιδίατρο για τις ανάγκες έτους 2021-2022 του ΟΚΠΑΠ του Δήμου Ελασσόνας

Περισσότερα...

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων υπ' αρίθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από ΟΤΑ και Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ

okpap

Δείτε το πρακτικό της Επιτροπής εδώ

Δείτε ανλυικά τον πίνακα μοριοδότησης εδώ