Ανακοίνωση αποτελεσμάτων υπ' αρίθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από ΟΤΑ και Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ

okpap

Δείτε το πρακτικό της Επιτροπής εδώ

Δείτε ανλυικά τον πίνακα μοριοδότησης εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 ΟΚΠΑΠ

okpap

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από ΟΤΑ & Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΚΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΚΟΥ»

Ανακοίνωση - Πρόσκληση

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

Ο.Κ.Π.Α.Π. Ελασσόνας: «Από σήμερα οι αιτήσεις για τα voucher των παιδικών σταθμών»

okpap

Για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ενημερώνει τους γονείς νηπίων ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλλεγγύης & Παιδείας (Ο.Κ.Π.Α.Π.) του Δήμου Ελασσόνας.

Περισσότερα...

Έναρξη εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ελασσόνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα...