Δωρεάν διανομή τροφίμων

Share

Ο Δήμος Ελασσόνας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Ελασσόνας και τα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καλεί τους πολίτες του Δήμου Ελασσόνας, που θέλουν να κάνουν χρήση του προγράμματος της δωρεάν διανομής τροφίμων για το έτος 2013, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στο γραφείο της Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας όπου ανήκει ο κάθε αιτών ή σε χώρο που θα ορίσει ο εκάστοτε Πρόεδρος.

Δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης, ορίζονται βάση της ΚΥΑ 279/234610/22.02.2013(ΦΕΚ 414/22.02.2013 τεύχος Β΄), αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Ως άπορα άτομα θεωρούνται τα άτομα , που έχουν ετήσιο ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €, έγγαμο ζευγάρι μέχρι 10.700 €, έγγαμο ζευγάρι με ένα ανήλικο παιδί μέχρι 11.520 €, έγγαμο ζευγάρι με δύο ανήλικα παιδιά μέχρι 14.400€, έγγαμο ζευγάρι με τρία ανήλικα παιδιά μέχρι 17.280€. Στην περίπτωση άπορου ατόμου που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600€ και για κάθε οικογένεια με ένα ή περισσότερα μέλη που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων δικαιούχων αποστέλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας για τακτικό διοικητικό έλεγχο, από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Στη συνέχεια αποστέλλονται για έλεγχο στη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία διαβιβάζει το συγκεντρωτικό μητρώο τελικών δικαιούχων στη Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών για διασταύρωση των στοιχείων τους, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Προσώπων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- Αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη με θεώρηση του γνησίου υπογραφής (η θεώρηση γίνεται στα ΚΕΠ και σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες)
- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας(άδεια διαμονής σε ισχύ μόνο για αλλοδαπούς)
- Πρωτότυπο εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2012(για διασταύρωση του εισοδήματος, της αναπηρίας και των προστατευόμενων μελών)

Η υποβολή αιτήσεων για τη Δημοτική Κοινότητα Ελασσόνας θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 8 Απριλίου 2013 έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 στο χώρο του ΚΑΠΗ Ελασσόνας και ώρες 9:00 π.μ. μέχρι 12:00 π.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΦΙΣΩΝ

article thumbnail

H Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ελασσόνας και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας σας προσκαλούν στη συναυλία «Μο [ ... ]

article thumbnail

Ανεύθυνες χαρακτήρισε με δήλωσή του ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας τις καταγγελίες περί δήθεν ελλείμματος στη σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρου [ ... ]

article thumbnail

Ο Δήμος Ελασσόνας έχει ξεκινήσει την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο.

article thumbnail

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την [ ... ]