46 ωφελούμενοι Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Ελασσόνας

Share

oaedΕΝΑΡΞΗ ΠΕΝΤΑΜΗΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Αναρτήθηκε την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, κατόπιν σχετικής Απόφασης του Διοικητή του ΟΑΕΔ, ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειόμενων Ανέργων, στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε επιβλέποντες φορείς για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης».

Στο Δήμο Ελασσόνας θα απασχοληθούν για πέντε μήνες 46 ωφελούμενοι του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, οι οποίοι καλούνται εντός τριών (3) εργάσιμων ημέρων από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και οπωσδήποτε μέχρι την Τετάρτη 18-12-2013, να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι, προκειμένου να παραλάβουν συστατικό σημείωμα υπόδειξης και να παρουσιαστούν στους Επιβλέποντες Φορείς.

Επισημαίνεται ότι οι επιτυχόντες του οριστικού πίνακα για το Δήμο Ελασσόνας θα κληθούν να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, τα οποία θα ελεγχθούν για την πληρότητα και την ορθότητά τους, ώστε να προχωρήσει ο Δήμος στην πρόσληψη των ωφελουμένων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2).

Οι ειδικότητες που θα απασχοληθούν στο Δήμο Ελασσόνας είναι: ΔΕ Φυσικοθεραπευτών 1 / ΠΕ Ψυχολόγων 1 / ΤΕ Πληροφορικής 1 / ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι 2 / ΠΕ Διοίκηση Επιχειρήσεων 2 / ΠΕ Κοινωνιολόγων 2 / ΤΕ Οικονομικού 3 / ΠΕ Οικονομικού 3 / ΠΕ Διοικητικού 5 / ΤΕ Διοικητικού 5 / ΠΕ Νοσηλευτών 1 / ΤΕ Νοσηλευτών 2 / ΔΕ Νοσηλευτών 2 / ΔΕ Διοικητικού 15 / ΤΕ Πληροφορικής 1 (ΚΕΠ).

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Ο Δήμος Ελασσόνας έχει ξεκινήσει την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο.

article thumbnail

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την [ ... ]

article thumbnail

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

article thumbnail

Έρχεται το «Open Mall Ελασσόνας» Σε εξέλιξη ανοιχτός διαγωνισμός- Προϋπολογισμός έργου 1.086.364,00 €

article thumbnail

Συνεχίζεται την επόμενη Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 η διανομή προϊόντων του προγράμματος ΤΕΒΑ για την στήριξη των ευάλωτων ομάδων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το [ ... ]