Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Share

Ο Δήμος Ελασσόνας ενημερώνει τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα στο Δήμο, ότι με την αριθμ. 188/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίστηκαν οι χρόνοι προσέλευσης των πωλητών προς ανανέωση των επαγγελματικών αδειών τους και κατάθεσης των δικαιολογητικών, σε εφαρμογή των άρθρων 14 και 39 του Ν. 4264/14 (ΦΕΚ Α΄-118), ως εξής :

• Επαγγελματίες πωλητές με επώνυμο που αρχίζει από «Α» έως και «Κ» θα προσέρχονται για κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών από Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2014 έως και την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014.

• Επαγγελματίες πωλητές με επώνυμο που αρχίζει από «Λ» έως και «Ω» θα προσέρχονται για κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών από Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014 έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, είναι τα εξής:

α) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,

β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του οικείου ασφαλιστικού φορέα,

γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,

δ) Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

ε) Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β΄1199) υπουργική απόφαση,

στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,

η)Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Ελασσόνας και βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Σε περίπτωση που κάποιος πωλητής απουσιάσει δικαιολογημένα από το ορισμένο για αυτόν χρονικό διάστημα, μπορεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά του σε χρόνο μεταγενέστερο και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι προς 31 Δεκεμβρίου 2014. Σε κάθε περίπτωση,

όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται, ενώ ενημερώνεται προς τούτο ο ενδιαφερόμενος με απόδειξη στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση ή άλλο πρόσφορο τρόπο σύμφωνα με το νόμο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων(Γραφείο 104) του Δήμου Ελασσόνας στα τηλέφωνα 2493350245 και 2493350239.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Ελασσόνας σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Τυτώ την Πέμπτη 27 Ιουνίου στην αίθουσα Δημοτικού Συ [ ... ]

article thumbnail

Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες ημέρες τα αθλητικά προγράμματα «Κύκλοι Άθλησης» και «Εργαστήρια Ευεξίας», τα οποία υλοποίησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Αντιδη [ ... ]

article thumbnail

Για την Πολωνία αναχωρεί την Τετάρτη 10 Ιουλίου η Φιλαρμονική του Δήμου Ελασσόνας όπου θα συμμετάσχει στο 16ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στην πόλη Μσάνα Ντόλνα (Mszana a Dolna) [ ... ]

article thumbnail

ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΝΟΛ ΑΕ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

article thumbnail

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ