Δήμος Ελασσόνας: Πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Share

dimos elassonas - logo1

Ο Δήμος Ελασσόνας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας, Αποκομιδής και Ανακύκλωσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελασσόνα:28-09-2021

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 16967

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

6ης Οκτωβρίου 57

Ελασσόνα 40200

Πληροφ: Xρ.Κατσιούλη

Τηλ: 2493350254, 224

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

3. Τις διατάξεις της παρ.2 άρθρου 2 του Ν.4765/2021.

4. Την υπ'αρ. 345/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας με θέμα «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης απασχόλησης για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών».

5. Την υπ'αριθ. 16240/16-9-2021 εισήγηση του Αν. Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας, Αποκομιδής και Ανακύκλωσης.

6. Την υπ'αριθ. 16797/24-9-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων.

7. Tις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας, Αποκομιδής και Ανακύκλωσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, όπως φαίνεται παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

YE Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων) 6 ∆εν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης (παρ. 2 άρθρο 5 του Ν. 2527/1997)

Α. Γενικά προσόντα πρόσληψης

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2..Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και τα σχετικά κωλύματα του Π.Δ. 164/2004.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου).

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. (χορηγείται από το Δήμο και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004 . (χορηγείται από το Δήμο και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου).

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γεννήσεως για τους άγαμους. (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, από έως και Τετάρτη 29-09-2021 , στα γραφεία του Δήμου Ελασσόνας (Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού)

1. Είτε μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2. Είτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (Τηλέφωνα επικοινωνίας 2493350221 - 2493350254)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΑΣ

 

Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την αίτηση, πατήστε εδώ: ΑΙΤΗΣΗ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση, πατήστε εδώ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 


Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Ορκίστηκε ενώπιον του Δημάρχου Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσα, νέος Τοπικός Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Κρανέας ο κ. Γεώργιος Κουτσιώρας.

article thumbnail

Συνάντηση με το νέο Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελασσόνας κ. Ελευθέριο Μουλτσιά, είχε στο γραφείο του ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, στον οποίο ευχήθη [ ... ]

article thumbnail

Τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 ο αντιδήμαρχος Ελασσόνας κ. Ιωάννης Καριπίδης επισκέφτηκε το Κέντρο Υγείας Ελασσόνας και είχε συνάντηση με την Διευθύντρια του Κ.Υ. Ελασ [ ... ]

article thumbnail

Τα μέγιστα απέδωσε και φέτος η συνεργασία του Δήμου Ελασσόνας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συντήρηση της αγροτικής και δασικής οδοποιίας σε κοινότητες των  [ ... ]

article thumbnail

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δύο χρόνων από την έναρξη της δημοτικής περιόδου, ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας παρουσιάζει έναν απολογισμό των πεπραγμένω [ ... ]