ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Share
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ελασσόνα: 05-07-2022
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                   Αριθμ. Πρωτ:12217
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή στη διαδικασία χορήγησης θέσης σε υφιστάμενους αδειούχους επαγγελματίες και παραγωγούς πωλητές λαϊκής αγοράς, που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου Ελασσόνας»

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 66, παρ. 4 του Ν. 4849/21 (ΦΕΚ Α' 207/05-11-2021), προκειμένου να διενεργηθεί από την Πενταμελή Επιτροπή η διαδικασία της χορήγησης θέσης με διοικητική πράξη σε υφιστάμενους αδειούχους οι οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή αγορά, της Τ.Κ. Ελασσόνας, Τ.Κ. Κρανέας και Τ.Κ. Καλλιθέας, χωρίς να τους έχει αποδοθεί η θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

κάθε ενδιαφερόμενο δραστηριοποιούμενο πωλητή των λαϊκών αγορών του Δήμου Ελασσόνας, για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία χορήγησης θέσης, κατόπιν αξιολόγησης και μοριοδότησης, σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια:

1. Παλαιότητα άδειας (αφορά στο έτος έκδοσης της άδειας): πέντε (5) μόρια ανά έτος παλαιότητας

2. Ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α' 170) (φορολογική ενημερότητα): τριάντα (30) μόρια.

Για την απόδειξη των ανωτέρω ο πωλητής υποβάλλει στο Δήμο Ελασσόνας με την αίτησή του αντίγραφο της άδειάς του καθώς και τις προβλεπόμενες ενημερότητες (φορολογική, ασφαλιστική, δημοτική ενημερότητα) εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή από τις 06-07-2022 έως και τις 15-07-2022.

Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία απόδοσης θέσης χορηγείται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Ελασσόνας στη διεύθυνση: 6ης Οκτωβρίου 57, τηλ. 2493024444, είτε αναζητείται από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimoselassonas.gr).

Κατόπιν της αξιολόγησης η επιτροπή καταρτίζει πίνακα με τους πωλητές σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση. Οι πωλητές του πίνακα επιλέγουν θέση στην αγορά, κατά σειρά προτεραιότητας. Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι πωλητές με τις θέσεις επιλογής τους. Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων η επιτροπή καταρτίζει οριστικό πίνακα, σύμφωνα με τον οποίο ο φορέας λειτουργίας χορηγεί με απόφασή του, θέση στους πωλητές.

Για την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, παρακαλώ πατήστε εδώ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΑΤΣΑΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

  Απάντηση στην ανακοίνωση του πρώην δημάρχου κ. Ν. Ευαγγέλου απέστειλε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, η οποία αναφέρει τα εξής:

article thumbnail

Παρασκευή 12 Αυγούστου, 9 μ.μ.

article thumbnail

  Ξεκίνησαν και συνεχίζονται καθημερινά οι απομακρύνσεις εγκαταλελειμμένων οχημάτων από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ελασσόνας μετά από σύμβαση που υπογράφ [ ... ]

article thumbnail

Νέα διαδικτυακή πύλη δημιούργησε ο Δήμος Ελασσόνας για την προβολή 150 και πλέον επιχειρήσεων με προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που προωθούν τοπικά προϊόντα και  [ ... ]

article thumbnail

Με επιστολή του προς την Ομοσπονδία ΑμεΑ Θεσσαλίας, την Εθνική Συνομοσπονδία ΑμεΑ και το Διοικητή του ΟΑΕΔ καταγγέλλει ο Δήμαρχος Ελασσόνας την απαράδεκτη απόρρι [ ... ]