ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Share
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ελασσόνα: 05-07-2022
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                   Αριθμ. Πρωτ:12217
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή στη διαδικασία χορήγησης θέσης σε υφιστάμενους αδειούχους επαγγελματίες και παραγωγούς πωλητές λαϊκής αγοράς, που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου Ελασσόνας»

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 66, παρ. 4 του Ν. 4849/21 (ΦΕΚ Α' 207/05-11-2021), προκειμένου να διενεργηθεί από την Πενταμελή Επιτροπή η διαδικασία της χορήγησης θέσης με διοικητική πράξη σε υφιστάμενους αδειούχους οι οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή αγορά, της Τ.Κ. Ελασσόνας, Τ.Κ. Κρανέας και Τ.Κ. Καλλιθέας, χωρίς να τους έχει αποδοθεί η θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

κάθε ενδιαφερόμενο δραστηριοποιούμενο πωλητή των λαϊκών αγορών του Δήμου Ελασσόνας, για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία χορήγησης θέσης, κατόπιν αξιολόγησης και μοριοδότησης, σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια:

1. Παλαιότητα άδειας (αφορά στο έτος έκδοσης της άδειας): πέντε (5) μόρια ανά έτος παλαιότητας

2. Ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α' 170) (φορολογική ενημερότητα): τριάντα (30) μόρια.

Για την απόδειξη των ανωτέρω ο πωλητής υποβάλλει στο Δήμο Ελασσόνας με την αίτησή του αντίγραφο της άδειάς του καθώς και τις προβλεπόμενες ενημερότητες (φορολογική, ασφαλιστική, δημοτική ενημερότητα) εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή από τις 06-07-2022 έως και τις 15-07-2022.

Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία απόδοσης θέσης χορηγείται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Ελασσόνας στη διεύθυνση: 6ης Οκτωβρίου 57, τηλ. 2493024444, είτε αναζητείται από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimoselassonas.gr).

Κατόπιν της αξιολόγησης η επιτροπή καταρτίζει πίνακα με τους πωλητές σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση. Οι πωλητές του πίνακα επιλέγουν θέση στην αγορά, κατά σειρά προτεραιότητας. Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι πωλητές με τις θέσεις επιλογής τους. Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων η επιτροπή καταρτίζει οριστικό πίνακα, σύμφωνα με τον οποίο ο φορέας λειτουργίας χορηγεί με απόφασή του, θέση στους πωλητές.

Για την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, παρακαλώ πατήστε εδώ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΑΤΣΑΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Ο Δήμος Ελασσόνας ενημερώνει όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, ότι πρέπει να διατηρούν κα [ ... ]

article thumbnail

Με την καθιερωμένη ποδηλατάδα για μικρούς και μεγάλους ανοίγουν φέτος οι «Ημέρες Περιβάλλοντος 5» που διοργανώνει για 5η χρονιά ο Δήμος Ελασσόνας, μέσω της Αντιδη [ ... ]

article thumbnail

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό θα διεξαχθεί και φέτος ο ορεινός αγώνας στην Βερδικούσια «Mamali Trail Run 2024» την Κυριακή 9 Ιουνί [ ... ]

article thumbnail

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση κοινωνικά ευάλωτων ατόμων