Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη Ελασσόνας έτους 2022

Share
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη Ελασσόνας έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ελασσόνα : 08/08/2022
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                        Αριθ. Πρωτ: 14865
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση: 6ης Οκτωβρίου 57
Ταχ. Κώδικας: 40200
Πληροφορίες: Παπαθανασίου Απόστολος
Τηλ: 2493350244-2493350218

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος εν' όψη της πραγματοποίησης της ετήσιας Εμποροπανήγυρης Ελασσόνας έτους 2022, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω, στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων του Δήμου Ελασσόνας που βρίσκεται στον 1ο όροφο του Δημαρχείου στην οδό 6ης Οκτωβρίου 57, από τις 09-08-2022 έως τις 19-08-2022, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δικαιούχοι συμμετοχής :

Δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη Ελασσόνας έτους 2022 έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία είναι :

1. Έμποροι .

2. Επαγγελματίες έμποροι , που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές .

3. Κάτοχοι άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές ( Λαϊκές αγορές ).

4. Κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου ( στάσιμου ή πλανόδιου ) εμπορίου.

5. Κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

6. Κάτοχοι άδειας λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος( π.χ. κυλικείων, αναψυκτηρίων, επιχειρήσεων μαζικής εστίασης κλπ. ).

7. Κάτοχοι οποιασδήποτε άδειας βάση της οποίας δικαιούνται να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε εμποροπανηγύρεις.

Οι άδειες συμμετοχής χορηγούνται σε επαγγελματίες πωλητές βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό μέχρι 20% επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας .

Σε περίπτωση όμως που υπάρχουν κενές θέσεις και οι ενδιαφερόμενοι είναι μόνο κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών, τότε θα χορηγούνται οι άδειας συμμετοχής σε αυτούς έστω και αν υπερβαίνουν το ποσοστό του 20% προκειμένου η Εμποροπανήγυρη να έχει πληρότητα .

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση δραστηριότητας υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας ( για την κατηγορία α΄ του άρθρου 7 ).

2. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος ( άδεια υπαίθριου εμπορίου ).

3. Απόδειξη ( πρόσφατη ) ταμειακής μηχανής.

4. Βεβαίωση μη οφειλής ( Δημοτική Ενημερότητα ) στο Δήμο Ελασσόνας ( άρθρο 285 Δ.Κ.Κ. ).

5. Πιστοποιητικό υγείας σε περίπτωση διάθεσης τροφίμων.

Μετά τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών η Επιτροπή της Εμποροπανήγυρης του άρθρου 4 του Κανονισμού λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Ελασσόνας, διεξάγει την κλήρωση για την κατανομή των θέσεων.

Η κατακύρωση των θέσεων γίνεται με την καταβολή από τους κληρωθέντες του αντίστοιχου τέλους, και ολοκληρώνεται με τη χορήγηση της άδειας συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη.

Ο μέγιστος αριθμός θέσεων που μπορεί να κατακυρωθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο δεν θα υπερβαίνει τις ( 4 ) τέσσερις σύμφωνα με το άρθρου 11 του Κανονισμού λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης.

Θέσεις που θα μένουν αδιάθετες μετά την έναρξη της Εμποροπανήγυρης, θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης με τα δικαιολογητικά και αφού καταβάλουν το τέλος χρήσης που αντιστοιχεί στις ημέρες συμμετοχής τους στην Εμποροπανήγυρη.

Επισημαίνεται, ότι η συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη Ελασσόνας συνεπάγεται ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων, από τους ενδιαφερόμενους, της υπ' αριθμόν 184/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας, περί «Έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης Ελασσόνας», της υπ' αριθμόν 251/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας περί « Αναπροσαρμογής τελών χρήσης των χώρων της Λαϊκής Αγοράς κατά την λειτουργία της ετήσιας Εμποροπανήγυρης Ελασσόνας 2022» και της υπ' αριθμόν 114/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί « έγκρισης αναπροσαρμογής τελών χρήσης στεγάστρων και χρήσης των χώρων της Εμποροπανήγυρης Ελασσόνας 2022 ».

Συνημμένα αρχεία:

  1. Αίτηση
  2. Εισήγηση αναπροσαρμογής τελών χρήσης των χώρων της λαϊκής αγοράς κατά τη λειτουργία της ετήσιας εμποροπανήγυρης 2022
 Ελασσόνα 08 Αυγούστου 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΑΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Έρχονται έλεγχοι και πρόστιμα

article thumbnail

Αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής

article thumbnail

Επιστολή στον Διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) απέστειλε σήμερα ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νικ. Γάτσας, ζητώντας να επιληφθεί της υπόθεσης του κατα [ ... ]

article thumbnail

Εκλέχτηκε το Νέο Συμβούλιο Νέων του Δήμου Ελασσόνας με τη συμμετοχή 29 νέων ηλικίας 17- 32 ετών, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας.

article thumbnail

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν από το Δήμο Ελασσόνας οι εκπαιδευτικές συναντήσεις για γονείς, από το τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας-Κέντρο Κοινότητας σε συνεργασία με τον  [ ... ]