Δήμος Ελασσόνας: «Διαγωνισμός για την αίθουσα προβολής τοπικού πολιτισμού Ελασσόνας»

Share

dimwdeio

Ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής προκηρύσσει ο Δήμος Ελασσόνας για την κατασκευή του έργου «ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ», με προϋπολογισμό 391.600,00Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Το έργο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 για το Νομό Λάρισας, που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε» και θα εκτελεσθεί από το Δήμο Ελασσόνας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλα τα έγγραφα της σύμβασης είτε μέσω του ειδικού δημόσια προσβάσιμου χώρου "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος 93408), είτε μέσα από την ιστοσελίδα του δήμου www.dimoselassonas.gr.

Για κάθε σχετική πληροφορία, μπορούν να ενημερωθούν από την αρμόδια υπάλληλο κ. Αγγελική Αγγέλη στο τηλέφωνο 2493350226.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10-12-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16-12-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Το έργο αφορά σε εργασίες διαμόρφωσης Δημοτικού Κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου και του αύλιου χώρου του, προκειμένου να λειτουργήσει ως αίθουσα προβολής Τοπικού Πολιτισμού. Το προς μελέτη Δημοτικό Κτίριο βρίσκεται εντός του πολεοδομικού ιστού της Ελασσόνας και σήμερα λειτουργεί ως δημοτικό ωδείο.

Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου έτσι ώστε να πληρεί τις προϋποθέσεις λειτουργίας αίθουσας προβολής Τοπικού Πολιτισμού, καθώς και τη διαμόρφωση του αύλιου χώρου έτσι ώστε να αναβαθμιστεί αισθητικά το αστικό τοπίο.

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

article thumbnail

Επιστολή στον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ Λάρισας απέστειλε την περασμένη εβδομάδα ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, ζητώντας να πραγματοποιηθούν αυτοψίες και έλεγχοι  [ ... ]

Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 05:16
Στην Ελασσόνα αύριο Τετάρτη Rapid Tests
article thumbnail

Στην Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας θα βρίσκεται αύριο Τετάρτη 14 Απριλίου από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00μ.μ, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνεργασία [ ... ]

article thumbnail

ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ν. ΓΑΤΣΑΣ

article thumbnail

Σε χωριά της Ποταμιάς θα βρίσκονται αύριο Τρίτη 13 Απριλίου κλιμάκια του ΕΟΔΥ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Δήμο Ελασσόνας, για δειγματοληπτικ [ ... ]