ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

sfio

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα, την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το νόμο 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, έτσι ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες υποδομές για την ενθάρρυνση αγοράς περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εντός των αστικών κέντρων και οικιστικών ιστών. Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.

Κατόπιν της υπ' αριθμόν πρωτ. 7970/16-11-2020 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», ο Δήμος Ελασσόνας υπέβαλε πρόταση η οποία εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.

Μετά από συνοπτικό διαγωνισμό, ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «DIADIKASIA BUSSINESS CONCULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικό τίτλο DBC.

Αναλυτικότερα

Ήδη υλοποιήθηκε μια ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης και μετά από την αξιολόγηση των οδικών τμημάτων για την καταλληλόλητα τους να φιλοξενήσουν φορτιστές Η/Ο, ακολούθησε η ανάπτυξη δύο εναλλακτικών σεναρίων ως προς την χωροθέτησή τους στηριζόμενα στον συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό.

Την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική διαβούλευση με την μορφή διαδικτυακού εργαστηρίου για το "ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ".

Κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης εκφράστηκαν και συζητήθηκαν οι απόψεις όλων των συμμετεχόντων, Αφού πρώτα η ομάδα έργου είχε παρουσιάσει αναλυτικά τα δύο προτεινόμενα σενάρια (Σενάριο Α: Ισοκατανομή των Σταθμών Φόρτισης, Σενάριο Β: Έμφαση στις Εμπορικές Χρήσεις & στους Πόλους Έλξης). Όλοι οι συμμετέχοντες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο Σενάριο Α καθώς όπως συζητήθηκε θεωρούν πως είναι καταλληλότερο για τον Δήμο τους.

Η διεξαγωγή του διαδικτυακού εργαστηρίου αποτιμήθηκε ως επιτυχής. Οι φορείς ενημερώθηκαν για τις διαδικασίες εκπόνησης του ΣΦΗΟ και με τις τοποθετήσεις τους συνεισέφεραν σε γνώσεις και καταρτισμένες ιδέες βάσει του αντικειμένου τους. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα και το σύνολο των συμμετεχόντων είχε την δυνατότητα να τοποθετηθεί και να συμμετέχει. Δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα μονοπώλησης της συζήτησης.

Ο Δήμαρχος κ, Γάτσας επισήμανε ότι, ο Δήμος Ελασσόνας αναφορικά με το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και την προώθηση της Ηλεκτροκίνησης, κάνει ένα προγραμματισμό για τα επόμενα χρόνια, καθώς ακόμα ο αριθμός Η/Ο των κατοίκων και των επισκεπτών είναι μικρός. Αναφέρθηκε στο κόστος των σταθμών που θα πρέπει να επωμιστεί ο Δήμος αλλά και στην σταδιακή είσοδο του Ιδιωτικού Τομέα ο οποίος αναμένεται να έχει σημαντική παρουσία με εγκατάσταση σταθμών σε εμπορικούς χώρους (σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία, κ.α.). Επίσης ζήτησε να ληφθεί υπόψη από την ομάδα εργασίας ότι θα πρέπει να υπάρξει διασπορά των σταθμών φόρτισης ώστε να καλύψει περισσότερες περιοχές λόγω μεγάλης απόστασης μεταξύ των οικισμών (υπάρχουν χωριά που απέχουν 40-50χλμ από το κέντρο της Ελασσόνας).

Ο Δήμος Ελασσόνας απέστειλε μέσω email στις 29/7/2021 την πρόταση με τα νέα σημεία φόρτισης στον Φορέα Εκπόνησης (πρώην Δήμος Ποταμιάς – Δήμος Σαρανταπόρου) καθώς επίσης και τα σημεία που βρίσκονται το Ειδικό Σχολείο Γαλανόβρυσης και το Ειδικό Γυμνάσιο. Στόχος αυτού, να επανακαθορίσει ο Φορέας Εκπόνησης τα σημεία φόρτισης ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του δήμου.

Τη διαβούλευση συντόνισε ο Manager Τοπικής Αυτοδιοίκησης της αναδόχου εταιρείας DBC SA, κ. Γιώργος Κουμπαράκης. Στην διαδικασία συμμετείχαν οι φορείς: Δήμος Ελασσόνας, Πολεοδομία Ελασσόνας, Επιμελητήριο Λάρισας/Παράρτημα Ελασσόνας, , Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας, ΔΕΔΔΗΕ Ελασσόνας, Σύλλογος Μηχανικών Ελασσόνας, Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας, Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας, Ευάγγελος Παπαλεξίου/Περιβαλλοντολόγος, Αθανάσιος Δήμου / Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας.

Η εκπόνηση ΣΦΗΟ συνεχίζεται με την μελέτη κόστους οφέλους για να προκύψει το βέλτιστο σενάριο υλοποίησης, ενώ εξετάζονται κίνητρα για τους δημότες με στόχο την αύξηση του μεριδίου Η/Ο στο δήμο.

Τα αποτελέσματα του θα κοινοποιηθούν επίσης στους εμπλεκόμενους φορείς για σχόλια και παρατηρήσεις.

Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Σεπτεμβρίου.

simadimounew         prasinotameionew

sfiobannerfull

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Ορκίστηκε ενώπιον του Δημάρχου Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσα, νέος Τοπικός Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Κρανέας ο κ. Γεώργιος Κουτσιώρας.

article thumbnail

Συνάντηση με το νέο Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελασσόνας κ. Ελευθέριο Μουλτσιά, είχε στο γραφείο του ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, στον οποίο ευχήθη [ ... ]

article thumbnail

Τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 ο αντιδήμαρχος Ελασσόνας κ. Ιωάννης Καριπίδης επισκέφτηκε το Κέντρο Υγείας Ελασσόνας και είχε συνάντηση με την Διευθύντρια του Κ.Υ. Ελασ [ ... ]

article thumbnail

Τα μέγιστα απέδωσε και φέτος η συνεργασία του Δήμου Ελασσόνας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συντήρηση της αγροτικής και δασικής οδοποιίας σε κοινότητες των  [ ... ]

article thumbnail

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δύο χρόνων από την έναρξη της δημοτικής περιόδου, ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας παρουσιάζει έναν απολογισμό των πεπραγμένω [ ... ]