Δήμος Ελασσόνας: «Αιτήσεις για τη μείωση δημοτικών τελών ευπαθών ομάδων»

Share

dimarxeioelassonas

Ν. Γάτσας: «Σημαντική ελάφρυνση για τα νοικοκυριά»

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στο Δήμο Ελασσόνας για την ένταξη στο πρόγραμμα μείωσης δημοτικών τελών για ειδικές κατηγορίες νοικοκυριών (με εισοδηματικά κριτήρια) και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού για το έτος 2021, εξαιτίας των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για μείωση των δημοτικών τελών, σύμφωνα με την υπ' αρ. 88/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Ελασσόνας επισυνάπτοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, μέχρι την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας δήλωσε: «Οι μειώσεις στα δημοτικά τέλη αφορούν την καθαριότητα και τον οδοφωτισμό που πληρώνουν οι δημότες στο λογαριασμό ρεύματος. Η ελάφρυνση είναι σημαντική για πολλά νοικοκυριά που πλήττονται από την ύφεση και την ανεργία. Στηρίζουμε τις ευπαθείς ομάδες και αξιοποιούμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν για αυτές».

Αναλυτικά οι ελαφρύνσεις ανά κατηγορία πληθυσμού και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν έχουν ως εξής:

Άτομα με Αναπηρία :

Μείωση σε ποσοστό 30% των δημοτικών τελών του έτους 2021 για άτομα με αναπηρία με ποσοστό από 67% έως και 80% και σε ποσοστό 50% σε άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό άνω των 80% έως 100% για την κύρια κατοικία εφόσον έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού 22.000 ευρώ.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις)

3. Πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕΠΑ

4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος κύριας κατοικίας (δύο όψεις)

5. Ε1 φορολογικού έτους 2020

6. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2020

Πολύτεκνες οικογένειες:

Μείωση των δημοτικών τελών του έτους 2021 για την πρώτη κατοικία των πολύτεκνων οικογενειών

• Πολύτεκνες οικογένειες με 1 προστατευόμενο τέκνο ποσοστό 20%

• Πολύτεκνες οικογένειες με 2 προστατευόμενα τέκνα ποσοστό 30%

• Πολύτεκνες οικογένειες με 3 προστατευόμενα τέκνα ποσοστό 40%

• Πολύτεκνες οικογένειες με 4 προστατευόμενα τέκνα και άνω ποσοστό 50% εφόσον έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 22.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 € για κάθε τέκνο πέραν του τετάρτου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις)

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος κύριας κατοικίας (δύο όψεις)

5. Ε1 φορολογικού έτους 2020

6. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2020

Τρίτεκνες οικογένειες:

Μείωση σε ποσοστό 30% των δημοτικών τελών έτους 2021 για την κύρια κατοικία τρίτεκνων οικογενειών με τρία (3) προστατευόμενα τέκνα, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 22.000 €.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις)

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (δύο όψεις)

5. Ε1 φορολογικού έτους 2020

6. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2020

Άποροι:

Μείωση σε ποσοστό 50% των δημοτικών τελών έτους 2021 για την πρώτη κατοικία των απόρων όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)

3. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (δύο όψεις)

4. Ε1 φορολογικού έτους 2020

5. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2020

Μονογονεϊκές οικογένειες:

Μείωση σε ποσοστό 25% των δημοτικών τελών έτους 2021 για την πρώτη κατοικία των μονογονεϊκών οικογενειών, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 14.000 €.

Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (διαζευγμένο με γονική μέριμνα, χωρίς γάμο με γονική μέριμνα ή σε κατάσταση χηρείας) και ένα τουλάχιστο ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (δύο όψεις)

5. Ε1 φορολογικού έτους 2020

6. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2020

Και κατά περίπτωση:

α) Δικαστική απόφαση για την αποκλειστική γονική μέριμνα των τέκνων (όταν ο μόνος γονέας έχει την αποκλειστική γονική μέριμνα)

ή β) Βεβαίωση σπουδών ή βεβαίωση στρατού για ενήλικα τέκνα ηλικίας έως 25 ετών.

Οικογένειες με 2 συζύγους μακροχρόνια άνεργους:

Μείωση σε ποσοστό 50% των δημοτικών τελών έτους 2021 για την πρώτη κατοικία για οικογένειες των οποίων οι 2 σύζυγοι είναι μακροχρόνια άνεργοι κατά την κείμενη νομοθεσία, και είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 6.000 €.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος

4. Κάρτες ανεργίας των δύο συζύγων

5. Ε1 φορολογικού έτους 2020

6. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2020

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που ανέστειλαν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους και εντάχθηκαν στις πληττόμενες δραστηριότητες:

- Απαλλαγή κύριας κατοικίας από δημοτικά τέλη για όλο το διάστημα της αναστολής

- Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών για το υπόλοιπο του 2021

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)

3. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (δύο όψεις)

4. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2020.

5. Δήλωση αναστολής λειτουργίας (έντυπο πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη»)

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2493024444 ή στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. καθώς επίσης να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του δήμου www.dimoselassonas.gr για την πρόσκληση και το έντυπο της αίτησης.

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Άνοιξε η πλατφόρμα και για τους γονείς

article thumbnail

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους διοργανώνει και φέτος το Δεκέμβρη ο Δήμος Ελασσόνας σε συνεργασία με συλλόγους και τοπικούς φορείς. Η ένα [ ... ]

article thumbnail

Σε λειτουργία έχει τεθεί για πρώτη φορά το νέο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών στο Δήμο Ελασσόνας μέσω της πλατφόρμας Open1_EasyPay. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στην κατ [ ... ]

Τετάρτη 06 Δεκεμβρίου 2023 12:59
«Ημέρα Βουνού στην Ελασσόνα»
article thumbnail

Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση για την «Παγκόσμια Ημέρα Βουνού» στην αίθουσα Θεάτρου Δημάρχου Βασ. Φαρμάκη.

article thumbnail

Με το δημοφιλές συγκρότημα «VEGAS» και τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Ελασσόνας θα πραγματοποιηθεί το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη [ ... ]