Προμήθεια εξοπλισμού και παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για την ευζωία ζώων συντροφιάς» από το Δήμο Ελασσόνας

Share

exoplismosadespota

Κατάθεση νέας συμπληρωματικής πρότασης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

Στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του υπουργείου Εσωτερικών εντάχθηκε το έργο «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ελασσόνας» προϋπολογισμού 452.000,00 €. Παράλληλα ο Δήμος Ελασσόνας προχώρησε στην κατάθεση νέας συμπληρωματικής πρότασης για την «Προμήθεια εξοπλισμού και παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για την ευζωία ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού 59.927,96 €.

Ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας δήλωσε για το έργο: «Αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων του δήμου μας η δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την χρηματοδότηση για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων και να υποβάλλουμε και νέα συμπληρωματική πρόταση στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» για την προμήθεια εξοπλισμού και παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών. Όλο αυτό το διάστημα με μεθοδικότητα και συστηματική δουλειά, αλλά και με την εξασφάλιση μόνιμου προσωπικού στο προσωρινό πάρκο φιλοξενίας, υπάρχει καθημερινή παρακολούθηση των αδέσποτων, γίνεται η περισυλλογή αυτών όπου απαιτείται, πραγματοποιείται στείρωση και ιατρική παρακολούθηση, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι υιοθεσίες των ζώων. Είναι υποχρέωση άλλωστε του δήμου και της πολιτείας να εξασφαλίζει συνθήκες ευζωίας στα αδέσποτα ζώα και να εξαλείψει τους κινδύνους από εγκαταλελειμμένα και επιθετικά ζώα. Η νέα συμπληρωματική πρόταση θα έρθει να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες, αλλά και να προμηθεύσει το δήμο με τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να διευκολυνθεί το έργο όλων. Ένα έργο που υλοποιείται με την αμέριστη στήριξη πολλών εθελοντών σε όλη την επικράτεια του δήμου μας καθημερινά και τους ευχαριστώ προσωπικά όλους».

Περιγραφή του έργου:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 1

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΛΟΙΠΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN DIESEL»

Προβλέπεται η προμήθεια σε εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την περισυλλογή, τον χειρισμό και τη μεταφορά όσων αδέσποτων ζώων εντάσσονται στο πρόγραμμα προστασίας και κτηνιατρικής φροντίδας του Δήμου Ελασσόνας.

Η προμήθεια ζητείται καθώς:

α)Το Τμήμα Καθαριότητας και Πρασίνου καλείται να αντιμετωπίσει μεγάλο μέρος περιστατικών όπως απομάκρυνση ζώων από κοινόχρηστους χώρους, κατόπιν έκδοσης σχετικής Εισαγγελικής Εντολής, καθώς και στείρωση & περίθαλψη ή απομάκρυνση αδέσποτων ζώων από κοινόχρηστους χώρους.

β) Ακόμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4830/2021 :

• Η σήμανση και η ταυτοποίηση των ζώων συντροφιάς πραγματοποιούνται με την τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τράχηλου του ζώου συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης), το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, σύμφωνο με το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX_B, μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785 και καταχωρείται στο ΕΜΖΣ. Οι προμηθευτές του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης, λιανικής ή χονδρικής πώλησης, υποχρεούνται να διαθέτουν στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης σύμφωνο με τις παραπάνω απαιτήσεις με οδηγίες χρήσης και στην ελληνική γλώσσα. Ζώα που προέρχονται από τρίτες χώρες και φέρουν ηλεκτρονική σήμανση μη συμβατή με το πρότυπο ISO 11784, σημαίνονται και με νέο συμβατό μέσο, εφόσον παραμένουν στην Ελλάδα μόνιμα ή προσωρινά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών. (άρθρο 4 παράγραφος 14)

• Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς βαρύνει τον οικείο δήμο (άρθρο 4 παράγραφος 13)

Για τις παραπάνω ανάγκες του προγράμματος προστασίας και κτηνιατρικής φροντίδας των αδέσποτων ζώων του Δήμου Ελασσόνας (περισυλλογή, μεταφορά, χειρισμός) απαιτείται η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού καθώς και η προμήθεια ενός αυτοκινήτου φορτηγάκι τύπου van diesel. Με το Υποέργο 1 «Προμήθεια αναγνωστών σήμανσης ζώων συντροφιάς, Λοιπού Εξοπλισμού & Αυτοκινήτου τύπου Van Diesel» προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω ειδών που είναι χρήσιμα για την επίτευξη των σκοπών του κυνοκομείο.

Εξοπλισμός απεικόνισης ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης. CPV: 33110000-4

Συσκευές ανάγνωσης για microchip. Κάθε συσκευή ανάγνωσης (scanner) θα είναι συμβατή με το πρότυπο ISO 11785

Ηλεκτρονικές ταυτότητες (Microchip) - Ειδική σύριγγα που περιέχει RFID-chip για χρήση στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση των ζώων συντροφιάς.

• Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς. CPV: 34000000-7

• Βρόγχος σύλληψης σκύλου

• Βρόγχος σύλληψης σκύλου μεγαλόσωμου σκύλου

• Πλαστικό φίμωτρο σκύλων για μικρόσωμα ζώα

• Πλαστικό φίμωτρο σκύλων για μεσαίου μεγέθους ζώα

• Πλαστικό φίμωτρο σκύλων για μεγαλόσωμα ζώα

• Περιλαίμιο σκύλων διαστάσεων φάρδους 18mm και μήκος 350- 500mm Άρθρο 09

• Περιλαίμιο σκύλων διαστάσεων φάρδους 25mm και μήκος 400- 650mm Άρθρο 10

• Οδηγός συγκράτησης σκύλου: Ισχυρός, υφασμάτινος ιμάντας, μήκους 15cm περίπου.

• Οδηγός συγκράτησης σκύλου με θηλιά

• Φορείο μεταφοράς ζώων

• Πλαστικό κλουβί, χρήσιμο για την ασφαλή μεταφορά μεγαλόσωμων σκύλων

• Μεταλλικό αναδιπλούμενο κλουβί μεταφοράς μεγαλόσωμων ζώων

Αυτοκίνητο όχημα τύπου Van Diesel. CPV:34130000-7

Η προμήθεια αφορά ένα (1) φορτηγό αυτοκίνητο τύπου van με θάλαμο για δύο (ή τρεις) επιβάτες, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες του κυνοκομείου του Δήμου Ελασσόνας.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2

«ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Για την υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων, οι δήμοι οφείλουν να διασφαλίζουν, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, την αποτελεσματική παροχή των αναγκαίων κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Η διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους δήμους υλοποιείται ως εξής:

1. Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς περισυλλέγονται από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς. Τα συνεργεία περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς εποπτεύονται, ως προς τις μεθόδους αιχμαλωσίας των ζώων αυτών, από κτηνίατρο της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας του δήμου και, όπου αυτή δεν έχει συσταθεί, από κτηνίατρο της οικείας περιφερειακής ενότητας.

2. Τα ζώα που περισυλλέγονται επειδή περιφέρονται σε δημόσιους χώρους ελέγχονται για ηλεκτρονική σήμανση. Αν δεν έχουν σήμανση θεωρούνται αυτόματα αδέσποτα και

α. οδηγούνται στα δημοτικά κτηνιατρεία ή σε συνεργαζόμενα με τον δήμο κτηνιατρεία, υποβάλλονται : 1.σε κτηνιατρική εξέταση, 2. στειρώνονται, 3. αποπαρασιτώνονται, 4. εμβολιάζονται, 5. σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση και 6. καταγράφονται στο ΕΜΖΣ ως αδέσποτα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4830/2021.

Με το υποέργο 2 «Παροχή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών» (CPV:85200000-1) προβλέπεται να παραχθούν κτηνιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες στείρωσης σε 150 περίπου αδέσποτα ζώα του Δήμου Ελασσόνας.

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Υπεγράφη η σύμβαση του έργου με την ανάδοχο εταιρεία

article thumbnail

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τη Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ελασσόνας το πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων με τίτλο: «Εργαστήρι Δημιουργίας  [ ... ]

article thumbnail

Για την αναβάθμιση του Πλανηταρίου Ολύμπου που λειτουργεί στην Ελασσόνα είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας και ο προϊστάμενος της  [ ... ]

article thumbnail

Συνεχίζεται την επόμενη Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 η διανομή προϊόντων του προγράμματος ΤΕΒΑ για την στήριξη των ευάλωτων ομάδων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμ [ ... ]

article thumbnail

«Αθλητικό Camp» για παιδιά δημοτικού ξεκινάει για πρώτη φορά στο Δήμο Ελασσόνας μέσω του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΟΚΠΑΠ), μετά τη [ ... ]