Τέσσερις ανοιχτοί διαγωνισμοί 727.000 ευρώ από τη ΔΕΥΑ Ελασσόνας

Share

deyaeldroumeyp

Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την περίοδο από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας τέσσερις ανοιχτοί ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για την αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ύδρευσης σε όλο τον Δήμο Ελασσόνας συνολικού προϋπολογισμού 727.000,84 ευρώ.

Οι διαγωνισμοί αναφέρονται σε τέσσερις γεωγραφικές ενότητες του δήμου και αφορούν στην εκτέλεση μικροεπεμβάσεων, ανακατασκευών, επισκευών, επεκτάσεων και αποκαταστάσεων βλαβών, έλεγχο αγωγών και επισκευή φρεατίων, που θα προκύπτουν μετά από τις υποδείξεις του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας και θα πραγματοποιούνται μόνο μετά από εντολή της υπηρεσίας, στην οποία και θα καθορίζεται ο χρόνος απόκρισης του αναδόχου για την εκτέλεσή τους.

Η διακήρυξη της υπηρεσίας έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο τεύχος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις οικονομικών φορέων, που έχουν πτυχίο υδραυλικού ή είναι κάτοχοι εργοληπτικού πτυχίου υδραυλικών Α1 και άνω ή κάτοχοι εμπειροτεχνικού πτυχίου κατηγορίας υδραυλικών. Αναλυτικά οι όροι των διαγωνισμών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ελασσόνας www.deyael.gr.

Οι διαγωνισμοί που βρίσκονται σε εξέλιξη από τη ΔΕΥΑ Ελασσόνας είναι οι εξής:

«Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης στις κοινότητες των Δ.Ε. Ελασσόνας και Αντιχασίων», με προϋπολογισμό 262.431,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και προθεσμία υποβολής των προσφορών την 06-09-2022, ώρα 11:00 π.μ.

«Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης στην κοινότητα της Δ.Ε. Τσαριτσάνης», με προϋπολογισμό 52.984,50 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και προθεσμία υποβολής των προσφορών την 09-09-2022, ώρα 11:00 π.μ.

«Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης στις κοινότητες των Δ.Ε. Ποταμιάς και Βερδικούσιας», με προϋπολογισμό 124.775,50 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και προθεσμία υποβολής των προσφορών την 12-09-2022, ώρα 11:00 π.μ.

«Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης στις κοινότητες των Δ.Ε. Ολύμπου, Σαρανταπόρου και Λιβαδίου», με προϋπολογισμό 146.100,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και προθεσμία υποβολής των προσφορών την 13-09-2022, ώρα 11:00 π.μ.

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Απάντηση στην ανακοίνωση του πρώην δημάρχου κ. Ν. Ευαγγέλου για τη δήθεν σπατάλη χρημάτων σε ασφαλτοστρώσεις στην Κρανέα Ελασσόνας απέστειλε ο Δήμαρχος Ελασσόνας [ ... ]

article thumbnail

Σε εξέλιξη ανοιχτός διαγωνισμός – Προϋπολογισμός έργου 136.400,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ)

article thumbnail

Σε εξέλιξη ανοιχτός διαγωνισμός