Θωρακίζεται πλήρως το Γυμνάσιο - Λύκειο Βερδικούσιας

Share

gymnasioverdikousias

Σε εξέλιξη ανοιχτός διαγωνισμός – Προϋπολογισμός έργου 201.500,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ)

Ανοιχτός διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» προϋπολογισμού 201.500,00 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ) από το Δήμο Ελασσόνας.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 και αφορά σε εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου – Λυκείου Βερδικούσιας. Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

• Θερμομόνωση κελύφους (τοίχοι, πλάκα οροφής 1ου ορόφου υπό στέγη ξύλινη κεραμοσκεπή)

• Αντικατάσταση κουφωμάτων

• Αντικατάσταση Θέρμανσης

• Αντικατάσταση Φωτιστικών

«Ένα σημαντικό έργο θα υλοποιηθεί σε ακόμα ένα σχολείο του δήμου μας, το Γυμνάσιο – Λύκειο Βερδικούσιας, το οποίο θωρακίζεται πλήρως. Δύο σημαντικά έργα, η ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου ένα έργο προϋπολογισμού 201.500,00 ευρώ, σε συνδυασμό με το έργο «Συντήρηση σχολικών κτηρίων», το μεγαλύτερο έργο συντηρήσεων σχολικών κτηρίων που έγινε ποτέ στο Δήμο Ελασσόνας με ιδία χρηματοδότηση, προϋπολογισμού 431.300,00 ευρώ το οποίο περιλαμβάνει τη συντήρηση της στέγης και του αλεξικέραυνου της σχολικής μονάδας, έρχεται μετά από χρόνια να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες με σημαντική ωφέλεια τόσο στην οικονομία, όσο και στο περιβάλλον, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο σχολείο», τόνισε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας.

Για τους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος 196119) καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimoselassonas.gr και πληροφορίες στα τηλέφωνα 2493350116-115, αρμόδια υπηρεσία Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών.

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΦΙΣΩΝ

article thumbnail

H Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ελασσόνας και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας σας προσκαλούν στη συναυλία «Μο [ ... ]

article thumbnail

Ανεύθυνες χαρακτήρισε με δήλωσή του ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας τις καταγγελίες περί δήθεν ελλείμματος στη σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρου [ ... ]

article thumbnail

Ο Δήμος Ελασσόνας έχει ξεκινήσει την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο.

article thumbnail

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την [ ... ]