Δήμος Ελασσόνας: Υπεγράφη σύμβαση με την ΑΕΝΟΛ για μελέτη αποκατάστασης φράγματος Σαρανταπόρου

Share

dimarxos proedrosaenol

Προγραμματική σύμβαση για τη μελέτη αποκατάστασης του φράγματος Σαρανταπόρου υπέγραψαν προ ημερών ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας και ο Πρόεδρος του αναπτυξιακού οργανισμού ΑΕΝΟΛ ΑΕ κ. Ελ. Φουρκιώτης. Αντικείμενο της μελέτης εφαρμογής είναι η γεωλογική και γεωτεχνική καταλληλότητα του υφιστάμενου φράγματος Σαρανταπόρου, του εδάφους θεμελίωσης του άξονα του φράγματος και της λεκάνης κατάκλυσης, η εξέταση του σώματος του φράγματος, των κλίσεων των πρανών του σώματος του φράγματος, ο σχεδιασμός του υπερχειλιστή και η εξέταση της δυνατότητας παρεμβάσεων για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του φράγματος.

Με την ευκαιρία της υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης ο Δήμαρχος Ελασσόνας ευχαρίστησε την ΑΕΝΟΛ για τη συνεργασία και τον κ. Φουρκιώτη για το επιτυχημένο συντονισμό και διοίκηση του νέου οργανισμού, ο οποίος κατάφερε πολύ σύντομα να έχει τη διαχειριστική επάρκεια να αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη έργων και σημείωσε ότι η μελέτη εφαρμογής για την αποκατάσταση του φράγματος Σαρανταπόρου αποτελούσε ζητούμενο ετών, καθώς η διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα για τους δήμους στη χώρα. Η μελέτη θα εκπονηθεί από μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΕΝΟΛ και εξωτερικούς συνεργάτες με το ποσό των 50.743,02 ευρώ επιτυγχάνοντας έκπτωση 74% στο ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης.

Η θέση του φράγματος ανήκει διοικητικά στην Δ.Κ. Σαρανταπόρου του Δήμου Ελασσόνας. Βρίσκεται στην περιοχή Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Σαρανταπόρου και απέχει 1,2 km Ν από τον οικισμό. Το φράγμα, από κατασκευαστικής πλευράς χαρακτηρίζεται ως χωμάτινο και ομογενές. Ο άξονας του φράγματος έχει μήκος 85m και το ύψος εκτιμάται σε 20m.

Η υφιστάμενη κατάσταση έχει ως εξής: α) Το φράγμα είναι χωμάτινο και ομογενές. Έχει κατασκευασθεί σε όλο του το πλάτος και ύψος από ένα είδος υλικού από αργιλοϊλυώδη αμμοχάλικα με κροκάλες και ογκόλιθους – υλικά των αντερεισμάτων του φράγματος. β) Τα υλικά του σώματος του φράγματος είναι διαπερατά υλικά. γ) Η κλίση των πρανών του φράγματος εκτιμάται ότι είναι 1:1 (υ:β) που κρίνεται μη ασφαλής, δ) Στο κατάντη πρανές του φράγματος παρουσιάζονται κατολισθήσεις και πολλές διαφυγές νερού, ε) Το έδαφος θεμελίωσης στον άξονα του φράγματος και στην λεκάνη κατάκλυσης αποτελείται από ελαφρώς διαγεννεμένα αργιλοϊλυώδη αμμοχάλικα με κροκάλες και ογκόλιθους σε εναλλαγές με αμμοϊλυώδη άργιλο. Τα υλικά αυτά από άποψη διαπερατότητας χαρακτηρίζονται ημιπερατά έως διαπερατά.

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων (όπως ενδεικτικά: κατασκευή προφράγματος για την συγκράτηση της στερεοπαροχής – επένδυση με γεωμεμβράνη της λεκάνης κατάκλισης και του άξονα - ενίσχυση του σώματος του άξονα ανάντη και κατάντη – μελέτη υπερχειλιστή – μελέτη αγωγού εκκένωσης κλπ.) απαιτείται η εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης, υδραυλικής μελέτης, γεωλογικής μελέτης, γεωτεχνικής έρευνας – μελέτης με την εκτέλεση τουλάχιστον δύο δειγματοληπτικών γεωτρήσεων βάθους 30m εκάστη, εκτέλεση δοκιμών περατότητας, εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών, ανάλυση ευστάθειας πρανούς κλπ., περιβαλλοντικής μελέτης, μελέτης ΣΑΥ - ΦΑΥ και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΦΙΣΩΝ

article thumbnail

H Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ελασσόνας και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας σας προσκαλούν στη συναυλία «Μο [ ... ]

article thumbnail

Ανεύθυνες χαρακτήρισε με δήλωσή του ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας τις καταγγελίες περί δήθεν ελλείμματος στη σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρου [ ... ]

article thumbnail

Ο Δήμος Ελασσόνας έχει ξεκινήσει την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο.

article thumbnail

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την [ ... ]