Ερωτηματολόγιο για την Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)

Share

shediasap

Ο Δήμος Ελασσόνας μπαίνει στην νέα εποχή διασφαλίζοντας προσβάσιμους δρόμους, κοινόχρηστους χώρους και δημόσια κτίρια μέσω της εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας . Πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών, πλατείες, δημόσια και δημοτικά κτίρια θα εξεταστούν προκειμένου να είναι ασφαλή και ελκυστικά για όλες και όλους.

Ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου & υποβάλαμε πρόταση , σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022, A' Πρόσκληση «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». Σε συνέχεια της πρόσκλησης αυτής ο Δήμος μας χρηματοδοτήθηκε για την δράση με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ελασσόνας», προϋπολογισμού 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 240.3.1/2022 Απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ).

Με το σχέδιο αστικής προσβασιμότητας (ΣΑΠ) θα εντοπίσουμε ελλείψεις και εμπόδια στο βασικό δίκτυο των δρόμων των οικισμών με έμφαση στο δίκτυο πεζών, σε κοινόχρηστους χώρους και σε κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και θα προσδιορίσουμε τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για να αποκαταστήσουμε την προσβασιμότητά για άτομα μειωμένης κινητικότητας και άτομα με αναπηρία.

Στόχος μας να δημιουργηθεί σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην «αρχή της προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Η συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική ώστε να αναδειχθούν τα προβλήματα του τόπου ως προς τα ζητήματα της προσβασιμότητας που αναφέρθηκαν !

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/MwU1cb3A2rvGAj717

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας. Η συμπλήρωσή του δεν ξεπερνά τα 5 λεπτά.

prasinotameionew

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους πριν από την έναρξη της αρδευτικής περιόδου καλεί ο Δήμος Ελασσόνας τους αρδευτές που οφείλουν και θα κληθούν μέσα στις επόμενε [ ... ]

article thumbnail

Δευτέρα 15 Απριλίου, ώρα 19:00, Αίθουσα ΚΔΒΜ Πνευματικό Κέντρο Ελασσόνας

article thumbnail

Πρόσκληση σε νέους και νέους να εγγραφούν στο μητρώο νέων για τη συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων απηύθυναν σήμερα με συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε  [ ... ]

article thumbnail

Τη νέα Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Ελασσόνας εξέλεξε με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας, η οποία αποτελείται από δραστήριες γυναίκε [ ... ]

article thumbnail

Τη σύμβαση του εμβληματικού έργου «Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall) του Δήμου Ελασσόνας» υπέγραψαν  [ ... ]