Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.

Share

Το ΔΣ της ΔΕΥΑΕΛ αποτελείται από τους: 

Τακτικά Μέλη:

Τζιουμακλής Ιπποκράτης (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου)

1. Έξαρχος Κωνσταντίνος

2. Δραγατσίκης Ιωάννης

3. Γεροφωκάς Αθανάσιος

4. Πασχόπουλος Κωνσταντίνος

5. Καραγκόγκος Φώτιος

6. Τσανούσας Κωνσταντίνος

7. Ιγγλέζος Κωνσταντίνος

8. Τζιώλας Θεόδωρος

9. Δρυστέλλα Μαρία

10. Κυριλλίδης Αθανάσιος

 

Αναπληρωματικά μέλη

1. Κυριλλίδης Γεώργιος

2. Δήμκος Κωνσταντίνος

3. Νάνος Ιωάννης

4. Κορακίδης Κωνσταντίνος

5. Καραγιάννης Κωνσταντίνος

6. Παπαδημητρίου Χρήστος

7. Γεωργούλας Δημήτριος

8. Λαναρίδης Θεόδωρος

9. Παπάρα Πολυξένη