ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ» ΚΑΙ «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Share

kdvm1

Από τον Δήμο Ελασσόνας ανακοινώνεται ο Πίνακας Κατάταξης των ωφελουμένων στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του Δήμου Ελασσόνας σε συνεργασία με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος καταρτίστηκε μετά από επιλογή των ενδιαφερόμενων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και συγκέντρωσαν την υψηλότερη μοριοδότηση έως τον αριθμό των είκοσι (20) συμμετεχόντων για το κάθε πρόγραμμα και με τα μόρια που συγκέντρωσαν οι αιτούντες/ούσες ενδιαφερόμενοι/ες κατά φθίνουσα σειρά, ως εξής:

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ»:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΑΦΜ

ΜΟΡΙΑ

1

Π. Κ.

Η.

122316948

163

2

Κ. Χ.

Α.

122339060

110

3

Φ. Ι.

Σ.

134989519

82

4

Θ. Κ.

Ε.

070690823

69

5

Χ. Ε.

Α.

110830958

60

6

Π. Ε.

Κ.

108511320

32

7

Γ. Α.

Ι.

104643896

30

8

Ν. Θ.

Β.

136815619

30

9

Θ. Θ.

Γ.

169507271

30

10

Μ. Α.

Κ.

065762318

27

11

Γ. Μ.

Ε.

174155267

20

12

Κ. Δ.

Κ.

163532176

20

13

Κ. Ε.

Δ.

134975146

20

14

Ν. Ε.

Ν.

110801361

20

15

Π. Κ.

Χ.

110848138

12

16

Τ. Γ.

Ν.

155311460

10

17

Δ. Ι.

Κ.

110848138

10

18

Γ. Β.

Γ.

118967590

10

19

Κ. Α.

Δ.

134990881

10

20

Σ. Ι.

Χ.

047249515

10

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΑΦΜ

ΜΟΡΙΑ

1

Χ. Δ.

Α.

169539926

80

2

Κ. Α.

Α.

110842195

60

3

Μ. Β.

Δ.

163546144

40

4

Π.Σ.

Γ.

134982531

37

5

Μ.Ρ.Μ.

Π.

131502614

35

6

Μ.Χ.

Ν.

045212016

30

7

Γ.Ε.

Β.

169541958

30

8

Γ. Ν.

Β.

169519153

30

9

Λ.Μ.-Ρ.

Σ.

154724188

30

10

Σ. Κ.

Θ.

151906870

30

11

Κ.Σ.

Σ.

070692306

30

12

Ψ. Ε.

Ν.

151903308

30

13

Σ.Σ.

Ο.

110841912

30

14

Ρ.Λ.

Α.

151916760

30

15

Γ.Μ.

Α.

151920016

30

16

Ε.Π.

Ι.

134967109

30

17

Ρ. Χ.

Θ.

145986559

20

18

Α.Ν.

Μ.

134968259

20

19

Δ. Μ.

Δ.

029600535

10

20

Δ. Π.

Κ.

110805581

10

Οι ωφελούμενοι καλούνται να προσέλθουν στην έναρξη των μαθημάτων την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και ώρα 18:00 στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ελασσόνας, που βρίσκεται στην οδό Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1 (πρώην ΔΕΥΑΕΛ) στην Ελασσόνα. Διάρκεια εναρκτήριας εκδήλωσης: 2 ώρες.

Πληροφορίες στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ελασσόνας και στο τηλέφωνο 2493493615.

Στην ανακοίνωση τηρήθηκαν οι διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.