Περίληψη διακήρυξης έκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων

Share

« Διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων Τ.Κ. Βαλανίδας, Γαλανόβρυσης, Δολίχης, Καλιθέας, Κεφαλοβρύσου, Κακκινόγης, Λουτρου, Μαγούλας, Μεσοχωρίου Πραιτωρίου, Στεφανοβούνου, Συκαμινέας, Συκέας και Φλαμπούρου».

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας – Νομού Λάρισας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων Τ.Κ. Βαλανίδας, Γαλανόβρυσης, Δολίχης, Καλιθέας, Κεφαλοβρύσου, Κακκινόγης, Λουτρου, Μαγούλας, Μεσοχωρίου Πραιτωρίου, Στεφανοβούνου, Συκαμινέας, Συκέας και Φλαμπούρου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας του Δήμου Ελασσόνας οδός 6ης Οκτωβρίου 57, για την Τ.Κ. Βαλανίδας την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ., και την 1η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τρίτη για τις υπόλοιπες Τ.Κ. ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης ή ολοκλήρωσης των δημοπρασιών για οποιαδήποτε λόγο, αυτές θα επαναληφθούν την ίδια ώρα την 7η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία καθώς και την παραλαβή της αναλυτικής διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Ελασσόνας καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κων/νος Πέγιος τηλ. 24933 50205-244).

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο site του Δήμου www.dimoselassonas.gr, στο «Διαύγεια» και στα καφενεία των ανωτέρω αναφερόμενων Οικισμών για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ελασσόνα 17-09-2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

Για να δείτε τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης πατήστε εδώ