Διακήρυξη του έργου Τσιμεντοστρώσεις στις ΔΕ Ελασσόνας, Τσαριτσάνης, Ποταμιάς, Βερδικούσιας

Share

Ο Δήμος Ελασσόνας διακηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 παράγραφος 4 & 5 του Ν.3669/08 ) σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το Ν.3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατασκευή του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ – ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ – ΠΟΤΑΜΙΑΣ - ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ» προϋπολογισμού δημοπράτησης 351.660,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 280.703,05 ευρώ , για αναθεώρηση 5.199,39 ευρώ, για Φ.Π.Α. 65.757,56 ευρώ).

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ.