Διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων

Share

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας – Νομού Λάρισας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων Τ.Κ. Βαλανίδας, Γαλανόβρυσης, Λουτρου, Μαγούλας, Στεφανοβούνου, Συκαμινέας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας του Δήμου Ελασσόνας οδός 6ης Οκτωβρίου 57, την 11η του μηνός Nοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ., ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης ή ολοκλήρωσης των δημοπρασιών για οποιαδήποτε λόγο, αυτές θα επαναληφθούν την ίδια ώρα την 18η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία καθώς και την παραλαβή της αναλυτικής διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Ελασσόνας καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κων/νος Πέγιος τηλ. 24933 50205-244).

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο site του Δήμου www.dimoselassonas.gr, στο «Διαύγεια» και στα καφενεία των ανωτέρω αναφερόμενων Οικισμών για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ