Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2014

Share

Μοριοδότηση Υποψηφίων / Συνολική Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων / Αποκλειόμενοι / Διοριστέοι

101 Μοριοδότηση Υποψηφίων

101 Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων

101 Αποκλειόμενοι

101 Διοριστέοι

 

102 Μοριοδότηση Υποψηφίων

102 Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων

102 Αποκλειόμενοι

102 Διοριστέοι

 

103 Αποκλειόμενοι

 

104 Μοριοδότηση Υποψηφίων

104 Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων

104 Αποκλειόμενοι

104 Διοριστέοι

 

105 Μοριοδότηση Υποψηφίων

105 Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων

105 Αποκλειόμενοι

105 Διοριστέοι