Ανοιχτός διαγωνισμός για ανάθεση έργου

Share

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΦΗΣ, ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ» , με προϋπολογισμό 123.923,00 Ευρώ.

Για την Περίληψη Διακήρυξης, πατήστε pdf-logo ΕΔΩ.

Για την Διακήρυξη, πατήστε pdf-logo ΕΔΩ.

Για την Ειδική - Γενική συγγραφή υποχρεώσεων, πατήστεpdf-logo ΕΔΩ.

Για το Εξώφυλλο Μελέτης, πατήστε pdf-logo ΕΔΩ.

Για τον Προϋπολογισμό, πατήστε pdf-logo ΕΔΩ.

Για την Προμέτρηση Εργασίων, πατήστε pdf-logo ΕΔΩ.

Για τον Πίνακα Αντιστοίχησης Άρθρων Μελέτης με ΕΤΕΠ, πατήστε pdf-logo ΕΔΩ.

Για τα Σχέδια, πατήστε pdf-logo ΕΔΩ.

Για την Τεχνική Περιγραφή, πατήστε pdf-logo ΕΔΩ.

Για το Τιμολόγιο, πατήστε pdf-logo ΕΔΩ.