Νέα ημερομηνία δημοπράτησης έργου

Share

pdf-logo Αριθμ. απόφασης 158/2015 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από την παλιά δημοσιά μέχρι τα όρια του Οικισμού (μέσω βλάχας) Δ.Κ. Τσαριτσάνης».