Ανακοίνωση

Share

Δημόσιος διαγωνισμός με ανοικτή δημοπρασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΜΕΣΩ ΒΛΑΧΑΣ) Δ.Κ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ» που διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και τις τροποποιήσεις του.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΜΕΣΩ ΒΛΆΧΑΣ) Δ.Κ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ», ανακοινώνει στους συμμετέχοντες, ότι σήμερα στις 02-10-2015 ολοκληρώθηκε η σύνταξη του Πρακτικού της εν λόγω δημοπρασίας.

Το πρακτικό διατίθεται στα γραφεία της υπηρεσίας προς ενημέρωση των διαγωνιζομένων. (Υπεύθυνος υπάλληλος: Ζαρίφη Χρυσούλα, Γραφείο Δ/νσης Χωροταξίας & Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ. 2493350225-230, φαξ 2493024444)

Τυχόν ενστάσεις θα πρέπει να απευθύνονται στην προϊσταμένη αρχή και ασκούνται με κατάθεσή τους στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου Ελασσόνας, μέχρι και την Τετάρτη 07/10/2015.

Για να κατεβάσετε το πρακτικό της δημοπρασίας πατήστεpdf-logo εδώ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΑΡΙΦΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ