ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Share

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Για την ανακοίνωση προκήρυξης πατήστε pdf-logo εδώ

Για το Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) πατήστε pdf-logo εδώ

Για την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε word εδώ