Προκήρυξη διακήρυξης "Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) της Κοινότητας Λιβαδίου"

Share

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π. Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική , φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το "Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) της Κοινότητας Λιβαδίου " του Δήμου Ελασσόνας , σύμφωνα με το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα κατατεθούν στην αρμόδια επιτροπή, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και θα παραδοθούν στη συνέχεια στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Η επαναληπτική δημοπρασία εάν δεν παρουσιασθεί κατ' αυτήν μειοδότης αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης , θα διεξαχθεί την Δευτέρα 09/12/2019 και ώρα 12:00'' στα γραφεία του Οργανισμού και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω .

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης στο οποίο αναφέρονται οι ειδικότεροι όροι διενέργειας του διαγωνισμού και περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας».

Διεύθυνση : Χρ. Βλαχοδήμου 1 – Ελασσόνα , Τ.Κ.: 40200 .

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2493350227, 2493350218 και FAX 2493022310 .

Πληροφορίες : Παπαθανασίου Απόστολος .

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τέσσερα ( 4 ) έτη , με δυνατότητα μονομερούς παράτασης μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού .

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση .

Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ

Για την διακήρυξη πατήστε εδώ

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Εκδηλώσεις - γεγονότα

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019
Πρόσκληση
article thumbnail

Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019
Tουρνουά Basket 3x3
article thumbnail

Ο Δήμος Ελασσόνας και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνεργασία με τον Τομέα Basket του ΓΣΕΕ σας π [ ... ]

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019
Ελευθέρια 2019
article thumbnail

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ